Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Impressie congres 'The City as a Fieldlab'

Terugkijken op geslaagd Urban Management congres

Congres

Hoe activeer en betrek je bewoners bij onderzoek in hun buurt? Wat kun je leren van focusgroepen en wijkscans? Dit zijn slechts twee voorbeelden van interessante vragen die aan de orde kwamen tijdens 'The City as a Fieldlab'. Lees en bekijk hier een impressie van het congres op 4 oktober waar ruim 200 deelnemers naar toe kwamen.

Robin Hambleton

"Na de Bijlmerramp 24 jaar geleden, heeft Zuidoost zich pas echt verder ontwikkeld" zegt Peter Dautzenberg tijdens de rondleiding tegen de deelnemers van jaarcongres Urban Management.

Dit congres is geen marathon van stilzitten en luisteren, maar een ervaring in het fieldlab met een wandeling door het gebied en presentaties op straat van de mensen die in het fieldlab wonen en werken. De wandeling volgt na een rondrit door de Bijlmer, langs de nieuw ontwikkelde woningen, verhoogde dreven, scheiding van functies in het openbare leven en het winkelcentrum waar aanpalende garages en bedrijfspanden nieuwe bestemmingen krijgen.

 

peter dauzenberg in FLZO

Rondleiding door Zuidoost met architect en docent Peter Dautzenberg

Keynote van Robin Hambleton over City Leadership

De 'excursie' door de straten van de fieldlabs in Zuidoost, Nieuw-West en Oost volgde na een lezing van professor Robin Hambleton van de University of Bristol. Hij toonde aan hoe belangrijk leiderschap is in stedelijke gebieden die in de toekomst alleen maar verder gaan groeien. En hoe initiatieven van onderop kunnen worden ondersteund en ontwikkeld tot goede oplossingen voor een leefbare stad. Een registratie van deze keynote kunt u bekijken via de onderstaande link.

 

Amsterdam, stad van twee gezichten! Plek van voorspoed, groei en rijkdom én van diepe sociale en economische problemen. Taalachterstand, armoede en eenzaamheid zijn hardnekkig. Vind met een kleine beurs maar een betaalbare woning, of een stage met een verkeerde achternaam.En wat te denken van de omslag naar een duurzame economie? Een probleem dat ons aanpassingsvermogen de komende decennia zwaar op de proef stelt. Hoe komen we tot nieuwe aanpakken voor deze variëteit aan problemen? Hoe zorgen we dat deze ook echt werken?

Rondom deze vragen is veel aandacht voor het werken in 'stadslaboratoria', of 'urban living labs'. De stad is dan experimenteeromgeving: niet eindeloos praten of onderzoek doen, maar praktisch kijken wat werkt in welke situatie en daarnaar handelen. Dit fenomeen komt vooral uit een technische hoek waar fabrikanten al langer werken met prototypes om nieuwe producten op kleine schaal te testen. Urban Management doet dit in fieldlabs in de stad en gaf belangstellenden op 4 oktober een kijkje in de keuken.

excursie NW

Onderweg vertelt een wijkagent spontaan over de buurt in het fieldlab Nieuw-West

In de middag bezochten 30 deelnemers de workshop in Nieuw-West: Fenna Wichers van BOOT leidde een wandeling door Slotermeer en in het bijzonder de Van Deysselbuurt. Tijdens de wandeling kwamen diverse stakeholders uit het fieldlab-gebied aan het woord, zoals gebiedsmakelaars van het stadsdeel. Spontaan sprak men ook de wijkagent en vertelde een lokale bewoner over haar perspectief op de buurt. Uit alle verhalen kwam naar voren dat armoede en gerelateerde problemen zoals laaggeletterdheid duidelijk aanwezig zijn in de wijk.

HvA onderzoekers Marie Morel en Anna de Zeeuw belichtten het dashboard project. In vier groepen kwamen de deelnemers (bewoners,welzijnsprofessionals, het stadsdeel en onderzoekers) in een workshop tot een gezamenlijk idee voor de aanpak van armoede in de Van Deysselbuurt.Zij onderzochten hoe een informatiesysteem ondersteunend zou kunnen zijn aan deze aanpak. Hiermee kregen deelnemers een inkijkje in de werkwijze van de fieldlabs, waarbij we diverse stakeholders samen aan de slag laten gaan omtrent een grootstedelijk vraagstuk, en het dashboardproject in het bijzonder.

wandeling nw

De deelnemers worden tijdens de excursie rondgeleid door de Van Deijsselbuurt

In fieldlab Oost bogen de deelnemers zich, na een rondleiding door het Oosterpark, over het vraagstuk ‘het gebruik en de inrichting van het Oosterpark’. Fieldlab coördinator Harko van der Hende vertelt over de workshop: "Met een creatieve aanpak gingen we in op de dilemma’s en knelpunten die op buurtniveau aanwezig kunnen zijn bij vraagstukken waarin bewoners, andere partijen en de overheid elk een rol en belang hebben. Betrokkenen kregen door de gehanteerde werkwijze beter inzicht en begrip voor elkaars standpunt. De aanpak legde ook de verwachtingen bloot, die leven ten aanzien van de rol en verantwoordelijk van de overheid in een situatie waarin de overheid zelf zoekt naar gedeelde verantwoordelijkheid."

FLO

De wandeling en rondleiding gaat dwars door het Oosterpark en de Linneausstraat

ws flo

Workshop over vertrouwen in het onderzoek, nodig om samen te kunnen werken

De congresdag werd afgesloten met 'De stad als experiment' de lectorale rede van dr. Stan Majoor (lectoraat coördinatie grootstedelijke vraagstukken) Bekijk hier een verslag en download de publicatie

publiek congres

Deelnemers in het publiek tijdens de keynote sessie met Robin Hambleton in de Kohnstammzaal

wof

Bezoek aan en rondleiding door World of Food tijdens de excursie naar fieldlab Zuidoost

Het excursieprogramma tijdens het congres zag er als volgt uit:

BEZOEK AAN FIELDLAB OOST

U wandelt samen met een gids/onderzoeker naar de locatie in Oost

 

Via het Oosterpark wandelen we naar het stadsdeelkantoor. In het park bespreken we vanuit verschillende invalshoeken het gebruik van het Oosterpark. Onderweg naar het stadsdeelkantoor maken we een foto van een opvallend aspect van Oost. Tijdens de lunch spreken we over de werkwijze van het Fieldlab aan de hand van de lopende projecten en enkele van de foto’s

Interactieve workshop

Na de lunch is er een interactieve workshop o.l.v. lector Eltje Bos. Hierin maken we gebruik van de eerder opgedane kennis over het Oosterpark.

Centraal in de workshop staat gezamenlijk leren en het wederzijds begrip dat partijen nodig hebben om tot een goede belangenafweging te komen.

BEZOEK AAN FIELDLAB NIEUW-WEST

U wordt per bus vanuit de Wibautstraat naar het fieldlab en weer terug gebracht.

 

Na aankomst met de bus in Nieuw-West, starten we met een wandeling door een buurt waar fieldlabonderzoek zich afspeelt en bezoeken kort enkele markante plekken in Slotermeer, zoals de BOOT locatie, het van Eesteren Museum en de van Deijsselbuurt .

Interactieve workshop

We sluiten af met een interactieve workshop met het thema 'fieldlabdata en de buurt'. Vragen als ‘zijn  buurten slimmer te besturen met data ? en 'hoe komt fieldlabonderzoek ten goede aan de buurt’  komen aan de orde. Het project 'buurtdashboard van Deysselbuurt' wordt toegelicht. De workshop vindt plaats in Westside en wij bieden u hierbij een lunch aan.

BEZOEK AAN FIELDLAB ZUIDOOST

U wordt per bus vanuit de Wibautstraat naar het fieldlab en weer terug gebracht.

 

De bus brengt ons met een kleine omweg langs onder meer de Arenaboulevard naar de BOOT-locatie, waar een interactieve workshop plaatsvindt over het thema ‘vertrouwen’ in fieldlabprojecten.

Interactieve workshop

Vertrouwen is essentieel voor het succes van een project. Maar hoe bereik je dat vertrouwen en waardoor kan het onder druk komen te staan?  Na een korte inleiding door Tijs van Exel  van Kennisland over social labs en programma manager Elke van der Heijden wordt op drie concrete projecten ingezoomd. Vervolgens wandelen we in gezelschap van een aantal kenners van de buurt langs onder andere World of Food. Een lunch is inclusief.

Meer weten over Urban Management? Bekijk de website.

Gepubliceerd door  Urban Management 13 oktober 2016