Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Fieldlab seminar Nieuw-­West 2015

Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden.

Congres

Tientallen onderzoekers en honderden studenten uit diverse HvA domeinen zijn het afgelopen jaar betrokken geweest bij de intensieve samenwerking tussen HvA en Stadsdeel Nieuw-West onder de noemer Fieldlab Nieuw-West.

Zones Nieuw-West

Zij zijn gesteund door diverse partnerorganisaties zoals UvA en RIVM en diverse co-financiers. Tijdens dit seminar is het zover: via korte wisselende workshops krijgen de deelnemers een beeld van de eerste tussentijdse onderzoeksresultaten van de fieldlabprojecten die in 2014 gestart zijn.

Thema's van deze projecten zijn: "Financiële zelfredzaamheid bij armoede", "de Keukentafel", "Collectief aan de slag met participatie" en "Kijk! een gezonde wijk". Ook zullen nieuwe onderwerpen en projecten aan bod komen zoals de pilot "Mijn huis, mijn straat, mijn wijk" en het onderzoek over Laaggeletterdheid.

De doelen ‘bijdragen aan zelfredzaamheid/zelfregie bij armoede’ (ringzone Noord) en 'sociale samenhang’ (ringzone Zuid) staan bij alle projecten centraal. Tijdens de workshops gaan we in op vragen als: “Wat betekenen deze onderzoeksresultaten voor de bewoners van het gebied?” en “Wat kan een gebiedsgerichte organisatie hiermee?” Daarnaast is er een workshop over het fieldlabdashboard, dat moet dienen om overzicht en achtergronden van de verschillende resultaten met elkaar in verband te brengen.

Gepubliceerd door  Urban Management 21 april 2015