Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Fieldlabs

Urban Management voert zijn onderzoek uit binnen zogenoemde fieldlabs: unieke experimenteer omgevingen voor onderzoek en kennisontwikkeling.

Fieldlabs zijn geografische gebieden in Amsterdam waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een concrete onderzoeks- en innovatieagenda. De fieldlabs zijn zo ingericht dat de opgaven in een specifiek gebied vanuit sociaal, fysiek, economisch en politiek-bestuurlijk perspectief integraal kunnen worden aangepakt. 

Per fieldlab wordt meerjarig aan een beperkt aantal inhoudelijke thema's gewerkt. De thema's komen tot stand door matching van de vragen die in een gebied leven en expertise die vanuit de HvA beschikbaar is en ontwikkeld wordt. Doel is samen leren en innoveren in de stad.

flo

Workshop over klimaatbestendige wijk in fieldlab Oost

Partners

Een belangrijk uitgangspunt in de werking van fieldlabs is het principe van partnership. Op dit moment zijn er drie fieldlabs: fieldlab Nieuw-West, fieldlab Zuidoost en fieldlab Oost. Bij alle drie zijn de stadsdelen (gemeente Amsterdam) als strategische partners betrokken. Met de strategische partners zijn overeenkomsten afgesloten en wordt een gezamenlijke,meerjarige onderzoeksagenda ontwikkeld, die weer wordt vertaald in een veelheid van projecten. De strategische partners vormen als co-financier de ruggengraat van de fieldlabs.

Naast strategische partners wordt voor elk specifiek project samengewerkt met een groot aantal verschillende projectparters. Denk hierbij aan uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke organisaties zorginstellingen, onderwijsinstellingen, bedrijven en verenigingen. 

fl

Fieldlab coördinatoren vanuit de gemeente en vanuit de HvA

Gepubliceerd door  Urban Management 17 november 2016