Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Welkom bij Fieldlab Zuidoost

Samenwerking tussen HvA, stadsdeel Zuidoost en Zuidoost Partners

Op 16 juni was het eerste jaarlijkse fieldlabcongres in Zuidoost. Bekijk hieronder het videoverslag.

Fieldlab Zuidoost is een kennisalliantie en partnerschap tussen de Hogeschool van Amsterdam, Zuidoost Partners en stadsdeel Zuidoost. Een initiatief dat is ontstaan vanuit het HvA speerpunt Urban Management en BOOT, de buurtwinkel voor onderwijs, onderzoek en talentontwikkeling.

Beter beleid in Zuidoost

In fieldlab Zuidoost willen het stadsdeel en de Hogeschool van Amsterdam, samen met ZuidoostPartners en partners uit de wijken, werken aan de maatschappelijke vraagstukken in het stadsdeel. Het fieldlab verbindt denkers en doeners en streeft naar een langdurige en duurzame samenwerking, gebaseerd op onderling vertrouwen en respect. Op die manier kan het fieldlab bijdragen aan de kwaliteit van interventies in Zuidoost, wat uiteindelijk moet leiden tot beter beleid voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Zuidoost.

Zuidoost is daarmee één van de ‘levende laboratoria’ in Amsterdam waar kennis en praktijk nauw met elkaar verbonden wordt. Op die manier kan het fieldlab bijdragen aan de kwaliteit van interventies in Zuidoost, wat uiteindelijk leidt tot beter beleid voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Het fieldlab is

... een open en betrouwbare infrastructuur voor onderzoek en innovatie.
… kan helpen de samenhang en samenspel in het beleid te vergroten.
… draagt bij aan een proces van collectief leren bij de betrokken partners.
… helpt door haar integrale aanpak verkokering tegen te gaan door beleidsterreinen en kennisdisciplines met elkaar te verbinden.

Markt Bijlmer
Gepubliceerd door  Urban Management 25 augustus 2016