Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Ondernemer- schap in achterstands- wijken in Amsterdam

Testimonial

willem van winden 13

We doen onderzoek naar ‘Ondernemerschap in achterstandswijken in Amsterdam’. Dat gaat over ondernemers die bedrijfjes of winkels hebben in een achterstandsbuurt. Dat kunnen allerlei zaken zijn, van slijters en cafeetjes tot Turkse groenteboeren of Hollandse slagerijen.

De gemeente wil graag dat kleine ondernemers blijven in die buurten, omdat er van uitgegaan wordt dat het de leefbaarheid in de wijken bevordert en het voor de bewoners dus belangrijk is dat deze winkels er zijn. Wij onderzoeken of dat echt zo is.

Dr. Willem van Winden - lector Amsterdamse Kenniseconomie over Ondernemerschap in achterstandswijken

De gemeente wil graag dat deze bedrijven blijven in die buurten, omdat er van uitgegaan wordt dat het de leefbaarheid in de wijken bevordert en het voor de bewoners dus belangrijk is dat deze winkels er zijn. Wij onderzoeken of dat echt zo is.

Hoe belangrijk zijn dat soort winkels en hun winkeliers nou werkelijk voor de wijk? We praten heel veel met de betrokkenen en daar komen allerlei gegevens uit.

Zo weten we beter hoe winkeliers denken in zo’n wijk en waar ze behoefte aan hebben. Die kennis kunnen ze bij gemeenten en stadsdelen weer heel goed gebruiken om hun beleid beter te maken. En in de masteropleiding kunnen we college geven over het runnen van een winkelstraat.