Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Projecten fieldlab Nieuw-West

8 Resultaten

Alle Fieldlab projecten zijn vraaggericht, leiden tot een duurzame oplossing en sluiten aan op wat al gebeurt in het stadsdeel. De projectvoorstellen voor het fieldlab zijn alle gericht op centrale doelen per gebied: zelfredzaamheid bij armoede en sociale samenhang. De projecten bestaan uit onderzoek en experimenten door onderzoekers en studenten uit alle onderdelen van de Hogeschool van Amsterdam.