Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Grootstedelijke antwoorden op grootstedelijke vragen

Testimonial

Jean leunend op trap

‘De antwoorden op grootstedelijke vragen bewegen mee met het ritme van de tijd. Stoere maakbaarheidsscenario’s worden ingeruild voor slimmere oplossingen, zoals voorstellen die helpen om kantoorgebouwen andere bestemmingen te geven.'

Nu we te maken hebben met krimp, crisis en de nadruk op duurzaamheid, zie je stoere maakbaarheidscenario’s plaatsmaken voor andere, slimmere oplossingen.

Prof. dr. Jean Tillie - Bestuursvoorzitter Urban Management

Daarmee zit je in het hart van Urban Management: oplossingen ontwikkelen voor
problemen en kansen die zich in de grote stad aandienen.

Omdat de problemen per definitie complex zijn, is er behoefte aan toegepast onderzoek waarbij alle spelers betrokken worden van bewoners en bestuurders tot en met onderzoekers en lokale ondernemers. Met dit onderzoek wordt zowel een wetenschappelijk kader als een praktische invulling op buurtniveau gerealiseerd.