Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

Home separator Toekomstkrant separator Het laatste woord separator Eén diploma voor hoger onderwijs

Eén diploma voor hoger onderwijs

JET BUSSEMAKER

De Tweede Kamer stemt na het kerstreces over het wetsvoorstel ‘Eén diploma hoger onderwijs’. Het zou goed zijn als dat diploma er komt, gebaseerd op inhoud in plaats van status.

De Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam vieren volgend jaar het twintigjarig bestaan van hun samenwerking: in 2002 werden de eerste voorzichtige schreden gezet. Het is nu moeilijk meer voor te stellen hoe groot de kloof tussen universiteit en hogeschool destijds was. In die twintig jaar is er dan ook veel veranderd.

Zowel UvA als HvA hebben er al in 2011 voor gekozen zich te profileren als specifiek Amsterdamse kennisinstellingen, wat tot uiting kwam in tal van allianties en samenwerkingsverbanden in de stad en de regio. De universiteit richtte zich daarbij op wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, de HvA op beroepsgericht onderwijs en praktijkgericht onderzoek, veelal in opdracht van – of in nauw overleg met – de beroepspraktijk.

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de hogeschool en de praktijk is het Innovatielab, waar bedrijven uit de regio terecht kunnen met praktijkvragen en ontwerpopdrachten. Groepen studenten van verschillende opleidingen zoeken naar oplossingen, voeren experimenten uit en maken prototypen.

De UvA en de HvA zijn al sinds 2010 betrokken bij het Amsterdam Economic Board. Dat is de motor geweest achter de krachtige economische ontwikkeling van de afgelopen jaren, waardoor de regio Amsterdam met Parijs en Londen in de top drie staat van meest dynamische Europese steden.

Ook andere instellingen en organisaties voor hoger onderwijs pakten de afgelopen tien jaar hun rol in de Amsterdamse kennismetropool. Zo raakten hoger onderwijs en de Amsterdamse samenleving steeds meer met elkaar verbonden.

In 2015 leidde deze vervlechting tot de vorming van het Hoger Onderwijs Netwerk Amsterdam (Hona), waarin de HvA, de UvA, InHolland, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek vanuit hun eigen kracht samenwerken.

Deze nieuwe vormen van samenwerken en samen leren leveren louter winnaars op. Het Amsterdamse werkveld en bedrijfsleven hebben steeds minder moeite om in de behoefte aan goed opgeleide starters te voorzien.

De nieuwe arbeidskrachten beheersen vaak verschillende vakdisciplines, waardoor zij op verschillende manieren inzetbaar zijn. Zo zijn jonge professionals in het maatschappelijk werk inzetbaar in zowel de jeugdzorg als in de schuldsanering of de re-integratie.

Studenten kunnen binnen het Hona aan verschillende instellingen vakken volgen, vaardigheden leren of onderzoek doen. Zo kan iedere student vanuit eigen interesse, talent en toekomstplannen een individueel traject volgen. Een modeopleiding aan het Amfi combineren met een master marketing aan de VU, bijvoorbeeld. Of een studie kunstmatige intelligentie aan de UvA met een aantekening game design van de HvA. Het kan allemaal en die onbegrensde mogelijkheden geven de kenniseconomie een enorme impuls.

Studenten, onderzoekers, wetenschappers, kennis en praktijk: ze lopen niet in de pas en langs grenzen, maar vinden nieuwe wegen en nieuwe oplossingen. Die werkelijkheid moet tot uiting komen in de wetgeving. Het wetsvoorstel ‘Eén diploma hoger onderwijs’ maakt het mogelijk om per diploma, per afgestudeerde, precies te laten zien waar dat diploma voor staat.

De tweedeling tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is allang geen realiteit meer in Amsterdam. De afgelopen jaren is gebleken dat deze werkwijze vruchten afwerpt. De uitval in het Amsterdamse hoger onderwijs is in tien jaar aanmerkelijk afgenomen. De tevredenheid van studenten over hun opleiding is verbeterd en de Amsterdamse economie is opgebloeid tot ver boven het niveau van voor de crisis van 2008-2012. Amsterdamse alumni zijn overal welkom, in binnen- en buitenland.

De Tweede Kamer doet er dus goed aan op 11 januari vóór het wetsvoorstel ‘Eén diploma hoger onderwijs’ te stemmen en daarmee een eind te maken aan de achterhaalde scheiding tussen hbo en universiteit.

De auteur is rector van de Hogeschool van Amsterdam en bestuurslid van het Hoger Onderwijs Netwerk Amsterdam.