Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

Home separator Toekomstkrant separator Het laatste woord separator Aukelien Weverling – Baarmoederbeleid

Aukelien Weverling – Baarmoederbeleid

Het moet op de partijbijeenkomst zijn geweest van de Partij van Holland dat ik voor het eerst hoorde over vrouwen als de toekomst van Nederland. Een mooie, maar toen nog holle frase zoals je die wel vaker tegenkomt in verkiezingstijd.

Pas nu, ruim twee jaar later, begrijp ik de volle omvang van die gedachte. Dat komt door VVD-minister Meuring, die het oude stokpaardje van de PvH afgelopen week in de Kamer van stal haalde en haar Nieuwe Familiewet kracht bijzette met de woorden ‘Een vrouw die van Nederland houdt, schenkt het een dochter.’

Een slogan die een wel heel opmerkelijke vorm van filantropie in zich draagt en die in zijn ondubbelzinnigheid terug doet denken aan campagnezinnen die in de jaren tien het Programma van Desintegratie moesten ondersteunen, dat mooie plan om de segregatie te bevorderen tussen medelanders en Nederlanders.

Onder het motto ‘Verschil moet er wezen’ werd daarvoor in 2014 een landelijke campagne gestart die was geënt op de intelligente gedachte dat al wat niet voortgebracht was op Nederlandse bodem wantrouwen verdiende. Met natuurlijk de ingetrouwde pikzwarte Kinischa de Mol als gezicht van de campagne, die in spotjes de welluidende zin uitsprak: “Nederland is niet van mij. Ik hoor er niet bij.”

Een zin die prachtig op het onderbuikgevoel in de samenleving inspeelde, maar de problematiek van de vergrijzing op zijn zachtst gezegd niet versimpelde. Want daar verdwenen al die handen die zwaar werk licht hadden kunnen maken.

En dat mag de vrouw dus nu goedmaken. Met de zin ‘Een vrouw die van Nederland houdt, schenkt het een dochter’ wordt de Nederlandse vrouw als broedkip weggezet en uitgenodigd in legbatterij de vergrijzing tegen te gaan.

Als de Nieuwe Familiewet, in de volksmond ook wel ‘het kippenwetje’ genoemd, bij het aanstaande referendum wordt aangenomen, gaan zij die zich voortplanten er door belastingvoordelen volgend jaar maar liefst 31 procent op vooruit.

Geen onaardige beloning natuurlijk, maar dat de kinderen die daaruit voortkomen zullen opgroeien in een maatschappij waar behalve werk weinig te vinden valt, wordt helaas aan voorbijgegaan. Dat het onderwijs zo langzamerhand geheel geprivatiseerd is en dat ook de gezondheidszorg voor sommigen onbetaalbaar is geworden, daar wordt met geen woord over gerept.

Net zoals er niet over wordt gesproken dat natuurlijk niet iedereen in de positie is om gehoor te geven aan dit baarmoederbeleid. Misschien is het daarom verstandig om bij het referendum straks nee te stemmen.

Er staan nog steeds duizenden milieuvluchtelingen, verdreven door water of droogte, aan de grens te trappelen om het nodige vergrijzingswerk op zich te nemen. Wellicht dat we daar het beleid kunnen versoepelen? Dan geven we Kinischa de Mol een welverdiende time-out.

Aukelien Weverling