Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

Verplicht op school ontbijten
Home separator Toekomstkrant separator Gezondheid separator Verplicht op school ontbijten

Verplicht op school ontbijten

De Wet Bewegen en Ontbijten voor Kinderen is vanaf morgen van kracht. Het ’s ochtends op school eten stuit bij ouders op weerstand.

Het Binnenhof in Den Haag was het afgelopen jaar weken in de greep van de voor- en tegenstanders van de Wet Bewegen en Ontbijten voor Kinderen (WBOK). Het besluit, dat in oktober door de Tweede Kamer werd genomen, om kinderen per 1 januari 2022 verplicht op school te laten ontbijten en het aantal bewegingsuren op school te verhogen naar drie keer twee uur in de week, riep emotionele reacties op. Vooral het feit dat zelfs de allerkleinsten op de voorschool moeten eten, ligt gevoelig.

Boze ouders en het steunpunt Baas in Eigen Huis protesteerden in de dagen voor de behandeling van de voorgenomen wet op het Binnenhof. Ook voorstanders, zoals het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, lerarenvakbond Beter Onderwijs en gezondheidsorganisaties, lieten van zich horen.

Arzu Vermeij, voorzitter van steunpunt Baas in Eigen Huis: “Ik ben ontzettend teleurgesteld in de regering. Nadat vijf jaar geleden al een computerklok werd ingesteld voor kinderen tot tien jaar, wordt nu ook deze vrijheid van ouders afgenomen. Waar gaat het heen? Dit zijn middeleeuwse praktijken.”

Chanine Drijver, voorzitter van Beter Onderwijs, is het daar niet mee eens. “Het gaat ons om de kinderen. Dat twee derde zonder ontbijt naar school gaat, dat is pas middeleeuws. Ik ben blij dat er nu iets wordt gedaan. Met elkaar ontbijten is een goed begin van de dag.”

De WBOK kent een lange voorgeschiedenis. In 2007 pleitte toenmalig CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel voor ‘bemoeizorg’ vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin. Ouders die hun kinderen geregeld zonder ontbijt naar school lieten gaan, moesten worden aangepakt. Dat plan werd afgewezen.

In 2011 presenteerde een gezamenlijke onderzoeksgroep van de universiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam een onderzoek dat aantoonde dat beweging de leerprestaties op korte en lange termijn verbetert.

Kinderen concentreren zich beter na een ‘beweegsessie’, concludeerden de onderzoekers. Scholen die beweegprogramma’s hebben, scoren over de hele linie beter. De Citoscores van hun leerlingen zijn hoger dan die van leerlingen van scholen die een dergelijk programma niet hebben. Meer tijd inruimen voor lichaamsbeweging leidt tot betere leerprestaties, zowel op de basisschool als in het vervolgonderwijs, aldus de onderzoekers.

De discussie rond het verplicht ontbijten en bewegen ontstond vorig jaar toen premier Robbert Dijkgraaf een commissie samenstelde die moest onderzoeken waarom het aantal hogeropgeleiden (mensen met een afgeronde universitaire of hbo-opleiding) blijft afnemen.

De commissie zag als belangrijke oorzaak van dat probleem dat een groeiende groep kinderen ’s ochtends niet eet. Voorzitter Sonja Bakker: “Ontbijten is belangrijk. Wij stelden een slechte concentratie vast bij kinderen die niet hadden ontbeten. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor hun schoolprestaties.”

Uit onderzoek is gebleken dat slechts twee op de zes kinderen ontbijten. Tien jaar geleden waren dat nog vijf van de zes kinderen.

De commissie drong er bij het kabinet op aan iets te doen met de wetenschap dat ontbijten en bewegen een positieve invloed hebben op leerprestaties. Daar vloeide eerder dit jaar de Wet Bewegen en Ontbijten voor Kinderen uit voort. Het kabinet en de Tweede Kamer hopen daarmee ook de kenniseconomie een oppepper te geven.

Voor ouders en scholen gaat er met de invoering van de wet een hoop veranderen. Doordeweeks thuis ontbijten is niet meer aan de orde. Kinderen moeten een half uur voor aanvang van de les al op school zijn, waar zij dan met de andere leerlingen hun brood eten. “Op die manier houden we zicht op hun ontbijtgedrag,” zegt Dijkgraaf. Scholen zullen ontbijtpresentielijsten bijhouden. Verzuim wordt op dezelfde manier bestraft als regulier schoolverzuim.

Dat het aantal sport- en beweeglessen wordt verhoogd tot drie keer twee uur in de week en dat ze worden gegeven door bevoegde docenten, heeft tot weinig weerstand geleid. Enkele jaren geleden deed de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding met de campagne 3×2 hier nog vergeefs een oproep voor.

MARDOU VAN KUILENBURG