Hogeschool van Amsterdam

Pedagogisch klimaat aan de Keukentafel

Onderzoek in Fieldlab Zuidoost

Project

Veel kinderen in Amsterdam groeien op in kwetsbare situaties, met het project ‘Keukentafel’ draagt Urban Management bij aan het toekomstperspectief van jonge kinderen.

keukentafel

Werken aan de Keukentafel

HvA Pedagogiek studenten geven ondersteuning bij gezinnen thuis, waardoor een betere thuis-leeromgeving gecreëerd wordt en (schoolse) vaardigheden van zowel de kinderen als hun ouders gestimuleerd worden.

Binnen het project wordt de effectiviteit van het ondersteuningsprogramma op de deelnemende gezinnen en de thuis-leeromgeving onderzocht. Het verwachtte resultaat is dat kinderen beter gaan presteren op school door een betere werkhouding en meer aandacht voor de schoolse ontwikkeling vanuit huis. De ouders leren hoe zij hun kind beter kunnen begeleiden en de studenten doen belangrijke praktijkervaring op.  Omdat het hier gaat om een thuissituatie rondom ‘de keukentafel’ kan het natuurlijk zijn dat jongere broertjes en/of zusjes aanschuiven. Het is de bedoeling dat een ouder steeds actiever gaat participeren in het leerproces van het kind en langzaam de rol van de student overneemt.

Aanvullend  op deze praktische ondersteuning aan de keukentafel wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd er wordt gekeken naar:

1) ) Welke ondersteuningsvormen en initiatieven buiten het reguliere schoolaanbod worden ingezet in Zuidoost.

2) Welke mogelijke beschermende en belemmerende factoren voor een succesvolle schoolloopbaan van de kinderen  een rol spelen binnen de deelnemende gezinnen in Amsterdam Zuidoost?

3) Wat er bekend is in de literatuur over effectieve ondersteuningsaanbod naast het reguliere schoolaanbod. 

 

Het project de keukentafel is eerder gestart in Fieldlab Nieuw West. 

Voor meer informatie over de Keukentafel in Nieuw-West kijk hier

Gepubliceerd door  Urban Management 6 december 2016