Hogeschool van Amsterdam

Aan de slag met samensturing

Bewoners, sociale professionals en lokale overheid samen op zoek naar handvatten.

Evenement

Zelf een buurthuis beheren is een ambitie van velen. Buurtbewoners willen meer invloed op de programmering van hun buurthuis. Combiwel wil samensturing inzetten om de behoeften van Amsterdammers centraal te stellen. Voor zowel de lokale als landelijke politiek is zelfbeheer een verleidelijk middel om vorm te geven aan de participatiesamenleving.

-

Maar zelfbeheer gaat niet vanzelf. Met samensturing kunnen we praktisch invulling geven aan zelfbeheer. Met deze intensieve vorm van samenwerken staan bewoners aan het roer, en is er ruimte voor de inbreng van professionals.

Tijdens een debat tussen bewoners, buurtwerkers, locatieleiders, wetenschappers en beleidsmakers, gaan we op zoek naar de betekenis van Samensturing en hoe dit ingezet kan worden voor het beheer van de Huizen van de Wijk in de (nabije) toekomst.

Verschillende deskundigen zullen een bijdrage leveren aan het debat, dat wordt geleid door Marcel Spierts, auteur van het boek ‘De Stille Krachten van de Verzorgingsstaat’. Tijdens deze bijeenkomst is er een bijdrage vanuit het onderzoeksteam RAAK Vernieuwd handelingsrepertoire van participatieprofessionals.

Via deze link vindt u de aankondiging op de site van Pakhuis de Zwijger met de mogelijkheid u aan te melden voor deelname.

Gepubliceerd door  Urban Management 11 januari 2018