Hogeschool van Amsterdam

Recurf eindevenement

11 oktober 14.30 - 19.00 Auditorium, Leeuwenburg, Hogeschool van Amsterdam

Evenement

Verschillende bedrijven in de metropoolregio Amsterdam hebben textielresten die zij niet op een goede manier kunnen hergebruiken. Denk aan de jutenzakken van Starbucks, het snijafval van Ahrend of het niet herbruikbare textiel dat Sympany inzamelt. Nu worden deze textielresten vaak verbrand of tot vul- of isolatiemateriaal verwerkt. Binnen het RECURF-project heeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzocht hoe dit textiel een nieuw, hoogwaardig leven kan krijgen.

hva

De presentaties die gegeven zijn op het event van Saxion, Ahrend en Hogeschool van Amsterdam kun je hier downloaden.

Door textielresten te combineren met biobased plastics ontstaan nieuwe materialen met unieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Bij voorkeur worden hiermee producten ontwikkeld die de bedrijven die de textielresten ter beschikking hebben gesteld, zelf weer kunnen gebruiken of verkopen; een interessant circulair business model, met zowel economische als ecologische waarde.

Tijdens het eindevenement laten we de resultaten van RECURF zien en blikken alvast vooruit naar vervolgonderzoek. Samen met de projectpartners en andere geïnteresseerden kijken we naar en bespreken de kansen en mogelijkheden van dit innovatief biocomposiet materiaal.

Wanneer: Woensdag 11 oktober 2017 van 14.30 tot 19.00 uur met aansluitende borrel

Waar: Hogeschool van Amsterdam, Weesperzijde 190, Amsterdam, Auditorium

 

Programma

13.45

14.30

Inloop en registratie, inclusief koffie en thee

 

14.30

14.35

Opening en welkom door Natasja van den Berg

14.35

15.25

Plenaire opening

1.Ontwikkelingen in textielrecycling - Ger Brinks, Saxion

2.Circulair hergebruik van textiel in biocomposiet – Inge Oskam, HvA

3.De circulaire visie van Ahrend - Kees de Boer, Ahrend

4.Interview Greijn, NPSP, Havivank, Planq

15.25

15.55

Pauze met koffie, thee en fris

16.00

16.50

Parallelsessies*

1.Innovatieve biocomposieten ervaren

2.Inzichten in milieu-impact en recycling

3.Verkennen nieuwe businesskansen

4.Digitaal produceren met biocomposieten

16.50

17.00

Zaalwissel

17.00

17.35

Plenaire afsluiting

1.Debat met o.a. Peter Koppert (Modint), Martin van Dord (NRK), Inge Oskam (HvA), Ger Brinks (Saxion), Jan-Maarten Zeldenrust (Sympany)

2.Vervolgonderzoek door Mark Lepelaar

3.Uitreiking publicatie

4.Slotwoord

17.30

18.30

Borrel

Indien er vragen zijn hierover dan kun je contact opnemen met het secretariaat van faculteit Techniek: secretariaatft@hva.nl

Maak kennis met de nieuwe biocomposieten en hun ontstaansgeschiedenis. We nemen je mee langs de route die we genomen hebben om tot het eindresultaat te komen: hoe we begonnen zijn, welke proefplaatjes we gemaakt hebben (ook de mislukte!) en welke producten we uiteindelijk ontwikkeld hebben. Ervaar de ‘look & feel’ van het nieuwe materiaal: zie, ruik en voel de nieuwe materialen en ervaar dat het echt meer is dan gewoon plastic. Tevens laten we zien hoe we geprobeerd hebben om alle gegenereerde data enigszins toegankelijk te houden.

Hoe meet je de milieu-impact van nieuwe materialen en producten, wat zijn innovatieve manieren van recycling, zoals (bio)-chemische recycling, roeren en temperatuur? Op deze vragen wordt in de werksessie antwoord gegeven. Hierbij gaan we inzichten delen die we hebben opgedaan tijdens het onderzoek binnen het RECURF-project. Verder zullen we aan de hand van een case study samen met je gaan onderzoeken wanneer biochemische recycling van toegevoegde waarde is en welke mogelijkheden en kansen zich door deze nieuwe methode voordoen.

Binnen Recurf zijn nieuwe circulaire biocomposiet materialen ontwikkeld. Met digitale productie technieken kunnen bewerkingen zodanig worden uitgevoerd dat er unieke producten met een heel bijzondere belevingswaarde ontstaan. In deze workshop willen we het grensvlak tussen de nieuwe materialen en digitale productie technieken introduceren en gezamenlijk verkennen en ontdekken.

Waar liggen commerciële kansen voor producten van textiele reststromen? Welke (circulaire) business model(len) passen hierbij? Welke rollen dienen te worden vervuld in het waardenetwerk? Wie wil de rol van ondernemer vervullen en neemt de regie in de waardeketen? Welke mogelijkheden zijn er voor retourlogistiek aan het einde van de levensduur? Aan de hand van 3 casestudies gaan we in op deze vragen en wisselen we interactief met je van gedachten over nieuwe kansen.

Gepubliceerd door  Urban Technology 19 oktober 2017