Hogeschool van Amsterdam

Save the date! Krachtvoerlezing door Martine Braaksma

'Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap'

Evenement

Hoe kunnen aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur bijdragen aan voldoende én goede leraren? Op deze vraag van de Tweede Kamer geeft de Onderwijsraad antwoord in het advies Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap

Het advies van de Onderwijsraad

De raad introduceert een nieuwe kijk op het beroep die leidt tot ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur. De kern van het beroep is in alle vakken en gelijk. Daarnaast hebben leraren inhoudelijke kennis nodig voor een specifieke onderwijscontext, bijvoorbeeld voor lesgeven in een bepaald vak. Vanuit deze gedachte adviseert de raad om ruimere onderwijsbevoegdheden in te voeren: geldig voor meerdere sectoren en meerdere (verwante) vakken, samen met specialisatiemogelijkheden.

logo Onderwijsraad

Prikkels voor professionalisering en loopbaanontwikkeling

In combinatie met de ruimere bevoegdheden pleit de raad voor sterkere prikkels voor professionalisering en loopbaanontwikkeling op de werkplek. Startende leraren en leraren met een nieuw behaalde specialisatie moeten hun kennis en vaardigheden kunnen verdiepen door goede begeleiding in de school. De Onderwijsraad adviseert een commissie aan te stellen die de precieze opleidingsstructuur uitwerkt.

Discussie over het advies van de Onderwijsraad

In de discussie met de zaal wordt ingegaan op de vraag welke kansen dit advies biedt en welke knelpunten worden verwacht. Hoe denken de aanwezigen hierover en welke aandachtspunten wensen zij mee te geven voor bijvoorbeeld de uitwerking van de opleidingsstructuur?

Het volledige advies en een publiekssamenvatting zijn  te lezen via:
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2018/ruim-baan-voor-leraren/item7699

Over de spreker

Dr. Martine Braaksma is werkzaam als senior adviseur bij de staf van de Onderwijsraad. Ze is als projectleider betrokken geweest bij de voorbereiding van het advies ‘Ruim baan voor leraren’.


Programma 

16.00 – 16.05:  Inleiding door prof. dr. Ron Oostdam, Onderzoeksdirecteur Kenniscentrum
                           Onderwijs en Opvoeding - Lector Maatwerk in leren en instructie.
16.05 – 16.50:  Krachtvoerlezing 'Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap'
                           door Martine Braaksma, stafmedewerker Onderwijsraad
16.50 – 17.20:  Discussie met de zaal over de vraag welke kansen het advies biedt
                           en welke knelpunten worden verwacht.
17.15 – 18.00:  Borrel

Tijdstip

woensdag 16 januari 2019

Locatie

Hogeschool van Amsterdam
Kohnstammzaal (KSH 09A10)
Wibautstraat 2 - 4 te Amsterdam

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Krachtvoer lezingen geinteresseerden op de hoogte brengen van belangrijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en het praktijkonderzoek van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. 
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor iedereen. 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 27 november 2018