Hogeschool van Amsterdam

Psychologie voor een Duurzame Stad

Lectoraat in oprichting

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad onderzoekt hoe mensen komen tot duurzaam gedrag. Gedrag waarmee we het milieu zo weinig mogelijk, of zelfs helemaal niet belasten.

Van willen naar doen

Dat we het milieu minder zouden moeten belasten, is voor veel mensen duidelijk. Toch gedragen we ons daar niet altijd naar. Dit lectoraat onderzoekt wat mensen tegenhoudt zich duurzamer te gedragen, wat er moet gebeuren om dit gedrag te veranderen en hoe je dat duurzame gedrag vervolgens behoudt.

Les op een school over hergebruik van materialen.

Circulaire economie in de stad

Bij de onderzoeksprojecten staan vraagstukken rondom duurzaam gedrag in grote steden centraal. De focus ligt op het gebied van circulaire economie (de preventie van afval, het afval scheiden en de ketensluiting van grondstoffen). Welke interventie is er bijvoorbeeld nodig om het illegaal storten van afval terug te dringen? Of om meer mensen zelf een composthoop in de tuin te laten aanleggen?

Circulaire economie

In een circulaire economie worden grondstoffen in afval optimaal hergebruikt en blijft er geen afval over.

Onderzoeksmethode

Bij vrijwel elk onderzoek dat het lectoraat doet, gebruiken onderzoekers van het lectoraat het behaviour change wheel. Dat is een methodiek om te bepalen welke gedragsinterventie de beste oplossing biedt voor een bepaald probleem.

In oprichting

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad is in oprichting. Dit houdt in dat er een onderzoeksteam is, dat de onderzoeksthema’s vaststaan en dat er verschillende projecten lopen. Er is op dit moment nog geen structurele financiering om bijvoorbeeld een lector aan te stellen. Benieuwd welke meerwaarde het financieren van dit lectoraat voor u of uw organisatie heeft? Neem contact op!

Gepubliceerd door  AKMI 15 november 2017

mw.  dr. E.M. Parigger (Esther)

Esther Parigger

Hoofddocent en kwartiermaker

Tel: 0621156731
e.m.parigger@hva.nl
Bekijk profiel