Hogeschool van Amsterdam

Verandermanagement

Cursus

Juridische dienstverlening speelt zich af in een wereld die continu verandert. Als de dienstverlening daarop aan wil blijven sluiten, moet deze mee veranderen. Zelfs als externe omstandigheden gelijk blijven, kan het nuttig en noodzakelijk zijn om te veranderen, omdat dienstverlening beter, efficiënter of goedkoper kan worden uitgevoerd. Veranderen blijkt in de praktijk een lastig fenomeen; misverstanden, weerstand en onzekerheid staan veranderingsprocessen vaak in de weg.

Master Legal Management
Naam module: Verandermanagement
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: 17 februari 2018 t/m 12 april 2018
Tijdstip: Donderdagavond
Toetsvorm: Opdracht
Studiebelasting: 112 uur
Kosten: € 1200,- (exclusief btw en literatuur)

Tijdens de module Verandermanagement krijg je de kennis en inzichten die nodig zijn bij het diagnosticeren en planmatig implementeren van verbeteringen en veranderingen binnen (onderdelen van) organisaties die juridische dienstverlening verzorgen. Centraal staat de thematiek:

 • Wat komt er bij veranderen kijken?
 • Uit welke elementen bestaan veranderingen?
 • Wat zijn de belangrijkste activiteiten die erbij horen?
 • Wat is het verschil tussen verbeteren en veranderen?

De professionals in organisaties staan hierbij centraal. Dat geldt ook voor de eigenschappen van de veranderaar zelf. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verschillende vormen van structuur van organisaties, leiderschap en management en type interventies.

Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat.

Docent

drs. H. Barendrecht

 • U heeft inzicht in verschillende type organisatieprocessen en hoe deze zijn te onderscheiden.
 • U ontwikkelt inzicht in het belang van diagnosticeren van vraagstukken en kent verschillende modellen om dit mogelijk te maken.
 • U heeft kennis van de invloed en samenhang van verschillende ‘harde’ en ‘zachte’ kanten van verandering.
 • U kunt verschillende veranderparadigma’s van elkaar onderscheiden.
 • U heeft kennis van verschillende diagnosemodellen en kunt beargumenteren waarom meerdere modellen bruikbaar zijn voor het doen van onderzoek.
 • U kunt causale diagrammen toepassen, in het kader van het formuleren van onderzoeksvragen en hypothesen.
 • U beseft dat veranderingen in de organisatie verlopen via verschillende geplande interventies.

De literatuur wordt nader bekendgemaakt.

Zeven werkcolleges van 2,5 uur op de donderdagavond.

De beoordeling van deze module bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Het maken van de opdrachten gedurende de module zijn voorwaarden voor deelname aan de eindopdracht.
 • Eindopdracht (afgerond cijfer 1-10).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 31 januari 2018