Hogeschool van Amsterdam

Strategie en Innovatie

Cursus

Doel van de module Strategie en Innovatie is het kunnen plaatsen van het belang van strategisch management, de verschillende keuzes die hierbinnen gemaakt kunnen worden en de rol die juristen hierbij innemen. Er wordt ingegaan op trends en ontwikkelingen in de juridische beroepspraktijk en de mogelijkheden tot innovatie bij juridische dienstverlening.

Master Legal Management
Naam module: Strategie en Innovatie
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: 13 januari t/m 12 april 2018
Tijdstip: Zaterdag (3 dagdelen en een toets)
Toetsvorm: Schriftelijk
Studiebelasting: 56 uur
Kosten: € 600,- exclusief btw

Van juristen wordt verwacht dat zij strategisch met een klant of opdrachtgever meedenken, bijvoorbeeld bij complexe publiekrechtelijke procedures, overnames, fusies, reorganisaties en de bescherming van intellectueel eigendom. Juridische dienstverleners en juridische afdelingen moeten een strategie ontwikkelen om richting te geven aan de activiteiten van organisatie of afdeling. Juridisch-organisatorische professionals dragen bij aan de strategische dialoog over de koers die hun organisatie kan uitzetten naar aanleiding van ontwikkelingen in hun omgeving.

Een van deze ontwikkelingen is dat de werkzaamheden van juristen evolueren. Zo accepteert de samenleving risico’s minder en verschuift de rol van juristen van het bemiddelen in conflicten naar het proactief voorkomen van juridische problemen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat is voldaan aan geldende en aankomende wet- en regelgeving. De rol en werkzaamheden veranderen ook door invloed van technologie. Door de beschikbaarheid van informatie op het internet is de tendens dat de basisdiensten binnen de  juridische dienstverlening transparanter en goedkoper (moeten) worden. Dit vereist van juridische dienstverleners dat wordt nagedacht over de strategische koers en over innovatie in de dienstverlening. Ten slotte zorgt de opkomst van hbo-juristen voor nieuwe impulsen in de verdeling van het werk en de mogelijkheden voor functiedifferentiatie. Dergelijke ontwikkelingen worden beschreven door de internationaal vooraanstaande expert Richard Susskind, wiens laatste boek in deze cursus wordt gebruikt.

Van deelnemers aan deze module wordt, vanuit hun expertise, verwacht dat zij een proces van strategievorming kunnen doorlopen en een gekozen strategie beargumenteerd kunnen vertalen naar behoeftes aan innovatie, wijziging of verbetering. Het onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijke toets.

Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat.

Docenten

 • mr. H. Cammel
 • drs. P. Uittenboogaard

 • U kunt de aard van strategie onderkennen en het proces van strategievorming in organisaties beschrijven.
 • U heeft kennis van diverse trends in de markt van juridische dienstverlening en weet hieruit strategische consequenties te trekken.
 • U bent in staat om een SWOT-analyse toe te passen op een juridische dienstverlener.
 • U kunt de relatie leggen tussen strategieontwikkeling, technologische ontwikkeling en vernieuwing van dienstverlening en kunt voorbeelden in de praktijk hiervan geven.
 • U kunt verschillende vormen van innovatie onderkennen en aangeven hoe innovatieprocessen kunnen worden georganiseerd.
 • U bent in staat om het business model van een juridisch dienstverlener te beschrijven en kunt hierin aangeven waar kansen liggen om met innovatie het business model te vernieuwen.
 • U bent in staat om verschillende perspectieven op het vlak van strategie en innovatie toe te passen op een casus binnen de juridische dienstverlening.

De leerdoelen worden in de handleiding van de module per week nader gespecificeerd.

 • Handleiding Strategie en Innovatie 
 • De literatuur voor het studieonderdeel Strategie en Innovatie bestaat uit (delen uit):
  • R. Susskind, Tomorrow's Lawyers: an introduction to your future, Oxford: Oxford University Press 2013.
  • N. Goudswaard, I. Timmer & R. Land, Organisatiewijs! Wat elke juridische professional moet weten over het werken in, voor en met organisaties, SDU 2016.

Overige literatuur wordt nader bekendgemaakt. 

Drie dagdelen college van 14.00 tot 17.00 uur op zaterdag 13-1, 10-2 en 17-3-2018.

De module wordt afgesloten met een schriftelijke toets op donderdag 12-4-2018.

 

De beoordeling van deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Het maken van opdrachten gedurende de cursus zijn voorwaarden voor deelname aan de schriftelijke toets.
 • Schriftelijke toets (afgerond cijfer 1-10).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 september 2017