Hogeschool van Amsterdam

SIMBA - Kindertherapeuten Stimuleren kinderen met Astma tot Meer Beweging

Project

Voor kinderen met astma is bewegen essentieel voor de conditie van de longen. Bewegen versterkt de ademhalingsspieren, waardoor kinderen fitter worden. Helaas bewegen kinderen met astma 50% minder dan hun gezonde leeftijdsgenootjes waardoor ze een verminderde conditie, verminderde spierkracht en vaker overgewicht hebben in vergelijking met gezonde kinderen.

Financiering: Programma RAAK-publiek van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
Lectoraat:  Oefentherapie - Dagelijks Bewegen! 

Oefentherapeuten en fysiotherapeuten (kindertherapeuten) die met kinderen met astma werken, begeleiden deze kinderen wekelijks om onder andere:

  • hun fysieke fitheid te vergroten,
  • hen te leren omgaan met de ziekte astma 
  • hen aan te leren efficiënt adem te halen tijdens bewegen

Deze behandelingen hebben vaak positieve effecten op de korte termijn. Er is nog weinig inzicht in factoren van beweeggedrag van kinderen met astma die van invloed zijn op het volhouden van dagelijkse fysieke activiteit.

Ontwikkeling beweeggame

In het SIMBA-project zal samen met kindertherapeuten en kinderen een beweeggame worden ontwikkeld en onderzocht, gericht op het veranderen van het beweeggedrag van kinderen met astma op lange termijn. De beweeggame zal ingezet worden tijdens de oefen- en fysiotherapeutische behandeling en stimuleert kinderen met astma spelenderwijs om dagelijks te bewegen en hier plezier in te krijgen, waardoor het een gewoonte wordt.

Spelende kinderen

Beweeggedrag bevorderen

Het onderzoek zal aan de hand van een gesprekken met kinderen, ouders en zorgverleners achterhalen welke belemmerende en bevorderende factoren van beweeggedrag een rol spelen bij het fysiek actief zijn van kinderen met astma. Kindertherapeuten kunnen deze nieuwe kennis inzetten in hun oefen- en beweegprogramma’s in combinatie met de ontwikkelde beweeggame. Het effect van het gebruik van de beweeggame op dagelijks fysieke activiteit en plezier in bewegen zal in dit project worden geëvalueerd in een pilot. Kinderen kunnen de beweeggame thuis gebruiken om dagelijks meer fysiek actief te zijn.

Partners

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie en kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding en de volgende externe partners: 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 5 april 2017