Hogeschool van Amsterdam

Patiënten met Complexe Zorgproblematiek

De focus van dit onderzoeksprogramma ligt bij patiënten met complexe zorgproblematiek, waarbij somatische, psychosomatische en sociale problemen in samenhang een complexiteit opleveren die niet langer door een discipline kan worden behandeld.

De patiënt en zijn omgeving staan centraal in het onderzoek. Het onderzoek richt zich op het optimaliseren van uitkomsten die relevant zijn voor patienten in relatie tot gedrag en gezondheid: verbetering van empowerment, kwaliteit van leven, functionaliteit, activiteiten en participatie.

Het onderzoek gaat om interventies met relevante uitkomsten voor de zorginstelling (bijv. voorkomen van heropnames).

Brede aanpak en goed georganiseerd

Interventies dienen in een complexe situatie niet langer gericht te zijn op de enkelvoudige problematiek, maar in samenhang te worden benaderd om tot een verbetering van de gezondheidstoestand te komen. Dit met gebruikmaking van multidisciplinaire zorg, coördinatie van zorg, zorgtechnologie en mantelzorg met een sterke orientatie op gezondheid en gedrag.

Transitie en Transmuraal

Patiënten met complexe zorgproblematiek behoren tot z.g. academische populatie. Dit is bepaald door de context van waaruit AMC en HvA opereren: een academische centrum en zorgopleidingen in de regio Amsterdam.

De academische populatie omvat alle personen in de regio bij het AMC, voor wie het AMC een tweedelijns functie heeft. Die populatie is de (extramurale) werkplaats van het AMC, waarin de basistaken patiëntenzorg, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek in geconcentreerde vorm en vaak in combinatie met elkaar plaats hebben.

Het AMC en de HvA kijken graag over de muren heen en proberen ze waar mogelijk te verlagen (of doorgankelijk te maken). Daarmee dragen zij zorg voor patiënten in alle fasen van hun ziekte met vooral aandacht voor de aansluiting tussen de intramurale en extramurale zorg (transitie) met een accent op multiculturele overeenkomsten en verschillen (Helius/huisartsgeneeskunde, www.amc.nl ).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 25 oktober 2016