Hogeschool van Amsterdam

Wilma Scholte op Reimer bijzonder hoogleraar Complexe Zorg

21 dec 2016 16:45 | Afdeling Communicatie

Met het uitspreken van haar oratie over optimale zorg voor complexe hartpatiënten is Wilma Scholte op Reimer vandaag officieel begonnen als bijzonder hoogleraar Complexe Zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten, bij de faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. De bijbehorende leerstoel is gepositioneerd in het hartcentrum van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en is ingesteld door de Stichting Hogeschool van Amsterdam (HvA). Scholte op Reimer combineert haar bijzonder hoogleraarschap met de functie van decaan van de Faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

In haar oratie, uitgesproken in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam, betoogde Scholte op Reimer dat goede zorg voor complexe hartpatiënten zich niet alleen moet richten op de hartziekte als zodanig, maar ook op de betekenis of gevolgen die de ziekte voor iemand heeft.

Complex

Volgens de nieuwe bijzonder hoogleraar is het van groot belang om bij hartpatiënten met ook andere ziektes inzicht te krijgen in hoe het met iemand gaat en wat de belangrijkste problemen zijn. “Het aantal hartpatiënten met meerdere ziektes neemt sterk toe”, aldus Scholte op Reimer. “Want steeds meer patiënten overleven een hartinfarct, worden ouder en krijgen meerdere ziektes tegelijkertijd. Bij de zorg voor deze patiënten zijn veel verschillende soorten hulpverleners betrokken, wat deze zorg complex maakt. Kennis die ooit ontwikkeld is voor patiënten met enkel een hartziekte, is daarom niet als vanzelfsprekend toepasbaar bij hartpatiënten die daarnaast ook andere ziektes hebben.”

Twee onderzoeksthema's

De leerstoel Complexe Zorg, in het bijzonder bij hartpatiënten, heeft twee onderzoeksthema’s die zich richten op het behandelen van de patiënt als geheel. Vanuit het thema gezamenlijke besluitvorming worden methoden ontwikkelt die de actieve betrokkenheid van patiënten en familie in de medische besluitvorming vergroten. Doel is om de patiëntbetrokkenheid te bevorderen. Het thema patiëntgericht handelen richt zich op coördinatie van betrokken behandelaars, met name bij risicovolle momenten als transitiefases. Doel is om de samenwerking tussen behandelaars en de overdracht van zorg te verbeteren.

Complexe zorg in 1 minuut

In onderstaande video wordt het onderwerp Complexe Zorg in 1 minuut uiteengezet.