Hogeschool van Amsterdam

Oriëntatie crisismanagement

Voor ambulant werkende verpleegkundigen in de GGZ

Cursus

Deze cursus is een kennismaking met crisismanagement. De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de ambulante psychiatrie. Als u in uw werk te maken hebt met crisissituaties en u het gevoel heeft dat u meer zou willen weten om deze situaties te kunnen hanteren, dan is deze cursus iets voor u.

trainingt post hbo vpk
Doelgroep: HBO-Verpleegkundigen die ambulant werken in de GGZ. 
Niveau: Post-hbo
Duur:  
Lestijden:  10:00 - 16:00
Aantal deelnemers: Minimaal 15, maximaal 25
Accreditatie: Deze training is geaccrediteerd voor 16,5 punten bij het kwaliteitsregister V&VN.
Kosten:  EUR 385,- per deelnemer inclusief koffie, thee en lunch.

De volgende onderwerpen m.b.t. crisismanagement komen aan de orde:

 • diagnostiek van psychiatrische ziektebeelden (inclusief comorbiditeit en dubbeldiagnostiek); 
 • organisatie;
 • risicotaxatie;
 • communicatie;
 • wet- en regelgeving;
 • triage;
 • ketensamenwerking.

De cursus bestaat uit een theoriedeel van 3 dagen en een praktijkgedeelte waarin u de eindopdracht van de cursus uitvoert.

Doelstellingen training

Na de cursus bent u in staat om:

 • De principes van crisismanagement weer te geven
 • De  fasen van crisis te beschrijven
 • Aandachtspunten te benoemen in de diagnostiek van acute psychiatrische toestandsbeelden
 • Weer te geven hoe het systeem verantwoord betrokken kan worden in crisismanagement
 • Het belang van een goede ketensamenwerking te onderkennen
 • Vigerende wet- en regelgeving rondom crisismanagement uiteen te zetten

Docent

Inke Schaap

Drs. Inke Schaap is gedragswetenschapper en verpleegkundige. Ze is docent/ onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam, faculteit Gezondheid, afdeling Verpleegkunde. Afhankelijk van het aantal deelnemers (max 25) wordt een tweede trainer toegevoegd.

Kosten

De training kost € 385,00, inclusief koffie, thee en lunch.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling van het cursusgeld. Betaling kan tot 5 maart 2018. Restitutie is na deze datum niet meer mogelijk.

Vragen

Bij vragen over de training kunt u contact opnemen via posthbo-verpleegkunde@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 12 november 2018