Hogeschool van Amsterdam

Transmurale zorgbrug Ouderen (VOL)

Cursus

Een acute ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis voor kwetsbare ouderen. Wanneer deze kwetsbare oudere zich tussen verschillende zorgsettingen verplaatst, is er sprake van een transitie van zorg. Een gelijktijdige aanwezigheid van meerdere geriatrische problemen, zoals geheugenstoornissen en/of delirium, verhoogd valrisico, ondervoeding en immobiliteit kunnen bijdragen aan een verdere achteruitgang en vertraagd herstel na ziekenhuisopname. Als gevolg daarvan kunnen kwetsbare ouderen vaker worden heropgenomen, zeker als ze niet goed begeleid worden in deze transitiefase. De opname in combinatie met de geriatrische problemen kunnen grote risico’s met zich meebrengen en resulteren in beperkingen in het dagelijks functioneren van ouderen. Voor ouderen betekent deze achteruitgang, dat zij een permanent beroep moeten doen op langdurige zorg, zoals thuiszorg of verpleeghuiszorg.

Patiëntenzorg - Achieve
Doelgroep: HBO-Verpleegkundigen werkzaam in het ziekenhuis, als wijkverpleegkundige of als POH-Ouderenzorg
Niveau: Post-hbo
Duur:  Vrijdagochtenden: 09 maart, 23 maart, 06 april, 20 april en 18 mei 2018 (Deze cursus is inmiddels vol). 
Lestijden: 9:00 - 12:45
Aantal deelnemers: Minimaal 15, maximaal 25
Accreditatie: Deze cursus is geaccrediteerd voor 18 punten bij het kwaliteitsregister V&VN
Kosten:  EUR 385,- per deelnemer inclusief koffie en thee

De Transmurale zorgbrug Ouderen is een zorgconcept dat letterlijk een brug slaat tussen de verschillende zorgsettingen waarin de kwetsbare oudere zich verplaatst, in veel gevallen vanuit het ziekenhuis naar huis. Het doel van de Transmurale zorgbrug Ouderen is het behoud van functioneren voor ouderen met een verhoogd risico op functieverlies na een acute ziekenhuisopname.

Tijdens deze transmurale zorgbrug is het van belang om goed in kaart te hebben welke gezondheidsproblemen de kwetsbare oudere heeft om aansluitend een passend zorgbehandelplan te maken. Dit zorgbehandelplan zal leidend zijn in de behandeling tijdens verblijf in de verschillende zorgsettingen. Verpleegkundigen leren in deze Post-hbo scholing kwetsbare ouderen te identificeren, een geriatrisch assessment af te nemen en op basis van deze uitkomsten een zorgplan op te stellen.

Doelstellingen cursus

Het doel van deze cursus is om verpleegkundigen uit verschillende zorgsettingen te scholen in transmurale zorg, zodat zij in staat zijn om geriatrische problematiek te identificeren, hier passende interventies op in te zetten, dit te registreren in een zorgbehandelplan en deze zorg te continueren en bij te stellen in verschillende zorgsettingen met de betrokkenheid van verschillende zorgverleners.

Programma

De scholing wordt aangeboden door deskundigen op het gebied van de ouderengeneeskunde. Het programma bestaat uit vijf ochtenden. De volgende thema’s komen aan bod:

  • Dagdeel 1: introductie transmurale zorg en identificatie van kwetsbare ouderen
  • Dagdeel 2: geriatrisch assessment en interpretatie van het somatisch en functioneel domein
  • Dagdeel 3: geriatrisch assessment en interpretatie van het psychisch en sociaal domein
  • Dagdeel 4: transmurale fase
  • Dagdeel 5: symptomen na ontslag en invloed op herstel.

Bij deelname aan alle 5 de dagdelen en ingeleverde take-home opdracht, ontvangen de cursisten een certificaat.

Kosten

De cursus kost € 385,-, inclusief koffie en thee.

Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling van het cursusgeld. Betaling kan tot 1 maart 2018. Restitutie is na deze datum niet meer mogelijk.

Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt u een mail met een link naar de digitale leeromgeving, met daarop informatie over het onderwijs en lesmateriaal gebruikt gedurende de cursus.

Vragen

Bij vragen over de cursus kunt u contact opnemen via posthbo-verpleegkunde@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 15 februari 2018