Hogeschool van Amsterdam

Cardiologische zorgbrug (VOL)

Cursus

Het aantal oudere cardiologische patiënten met complexe zorgproblematiek neemt toe. Naast de cardiologische problematiek, spelen bij deze groep vaak comorbiditeit en geriatrische condities zoals achteruitgang in ADL-functioneren, valrisico en cognitie een rol. Deze verschillende factoren bemoeilijken de behandeling en revalidatie voor cardiologische patiënten wat het risico verhoogt op het ontstaan van nieuwe beperkingen, heropnames en overlijden.

jongere hand pakt oudere hand vast
Doelgroep: HBO-Verpleegkundigen werkzaam in het ziekenhuis, wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten met affiniteit voor hartrevalidatie en/of geriatrisch revalidatie
Niveau: Post-hbo
Duur:  Vrijdagmiddagen: 09 maart, 23 maart, 06 april, 20 april en 18 mei 2018 (Deze cursus is inmiddels vol).
Lestijden: 13.30-16.30
Aantal deelnemers: Minimaal 15, maximaal 25
Accreditatie:

Deze cursus is geaccrediteerd voor 16 punten bij het kwaliteitsregister V&VN en voor 20 punten bij de KNGF

Kosten:  EUR 385,- per deelnemer inclusief koffie en thee

De Cardiologische Zorgbrug is een doorontwikkeling van het Transmurale Zorgbrug principe, speciaal gericht op kwetsbare oudere cardiologische patiënten van > 70 jaar tijdens en na een ziekenhuisopname op de afdelingen Cardiologie of Cardiothoracale chirurgie. Hierin worden casemanagement, diseasemanagement en hartrevalidatie interdisciplinair aangeboden in een samenwerking tussen de cardiologen en cardiologisch verpleegkundigen en de wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten in de eerste lijn. Het doel is het voorkomen van heropname en mortaliteit bij oudere cardiologische patiënten en het verbeteren van het ADL-functioneren.

In de Cardiologische Zorgbrug cursus staat de kwetsbare oudere cardiologische patiënt centraal waarbij aandacht is voor de anatomie, fysiologie en pathofysiologie vanuit de cardiologie. Daarnaast is er aandacht voor de revalidatie en vroegsignalering in de thuissituatie waarbij interdisciplinaire samenwerking centraal staat.

Doelstellingen cursus

Het doel van deze cursus is om zorgverleners uit de eerste en tweede lijn te scholen in transmurale zorg voor kwetsbare oudere cardiologische patiënten waarin zij interdisciplinair samenwerken rondom deze patiëntencategorie.

Programma

De scholing wordt aangeboden door deskundigen op het gebied van de cardiologie. Het programma bestaat uit vijf middagen. De volgende thema’s komen aan bod:

  • Introductie Cardiologische Zorgbrug
  • Pathofysiologie van acute myocardinfarct, atriumfibrilleren en hartfalen
  • Hartrevalidatie
  • Vroegsignalering van cardiologisch symptomen in de thuissituatie
  • Medicatie
  • Motivational interviewing
  • Cardiovasculair risicomanagement

Bij deelname aan alle 5 de dagdelen ontvangen de cursisten een certificaat.

Kosten

De cursus kost € 385,-, inclusief koffie en thee.

Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling van het cursusgeld. Betaling kan tot 1 maart 2017. Restitutie is na deze datum niet meer mogelijk.

Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt u een mail met een link naar de digitale leeromgeving, met daarop informatie over het onderwijs en lesmateriaal gebruikt gedurende de cursus.

Vragen

Bij vragen over de cursus kunt u contact opnemen via posthbo-verpleegkunde@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 15 februari 2018