Hogeschool van Amsterdam

1-daagse module zorgtechnologie

Cursus

Kom je ook steeds vaker informatie over domotica en eHealth tegen? Zou je als ergotherapeut of andere zorgprofessional meer willen kunnen met deze ontwikkelingen? In de 1-daagse cursus Zorgtechnologie oriënteer je je op hoe je deze nieuwe technologische ontwikkelingen kunt toepassen.

Zorgtechnologie 1
Doelgroep

De cursus is geschikt voor zorgprofessionals die hun deskundigheid op het gebied van ICT in de zorg wil bevorderen.

Niveau Post-HBO
Duur Donderdag 9 november 2017 van 09:00-16:30
Accreditatie 9 punten
Aantal deelnemers Minimaal 12
Kosten €260,- per deelnemer

Wekelijks kom je nieuwe technologische producten of beschrijvingen tegen over domotica of eHealth. Deze technologische ontwikkelingen ondersteunen de zorguitdagingen voor de toekomst zoals vergrijzing, tekort aan verzorgend personeel en toename van mantelzorg problematiek. Om goed te kunnen inspelen op deze uitdagingen is een nieuwe manier van werken nodig: technologie is daarvan onderdeel. 

Wil jij je oriënteren op het inzetten van zorgtechnologie?
Dan is deze cursusdag iets voor jou.

De 1-daagse cursus Zorgtechnologie bestaat uit een oriëntatie. We bekijken samen hoe u als ergotherapeut of andere zorgprofessional uw deskundigheid kunt aanwenden om de cliënten * te ondersteunen bij selectie en implementatie van zorgtechnologie. De focus ligt op domotica en eHealth.

*) cliënten en hun sociale omgeving/groep cliënten/ organisaties

Doelstellingen cursus

Aan het eind van de cursusdag: 

  • heeft u kennis over en inzicht in de begrippen zorgtechnologie, domotica en eHealth 
  • bent u zich bewust van de mogelijkheden en beperkingen van domotica en eHealth en op welke wijze de ergotherapeut  / zorgprofessional deze zorgtechnologie kan toepassen 
  • heeft u globaal inzicht in het proces van selectie en implementatie van domotica en eHealth en bent u zich bewust van hoe de ergotherapeut/ zorgprofessional een meerwaarde in dit proces kan betekenen.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

  • begrippen zorgtechnologie, domotica en eHealth 
  • de mogelijkheden en beperkingen van domotica en eHealth 
  • selectie en implementatie proces  van domotica en eHealth 
  • meerwaarde van een zorgprofessional / ergotherapeut in  een selectie en implementatieproces 
  • Verschillende toepassingen van zorgtechnologie in de gezondheidzorg.

Werkwijze

Naast directe kennisoverdracht, wordt gebruik gemaakt van diverse (inter-)actieve werkvormen en film. Uitgangspunt van deze cursus zijn praktijkervaringen van de cursusleiders. Zij zijn betrokken bij verschillende onderwijs- en onderzoeksprojecten waar zorgtechnologie een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Zie bijvoorbeeld de SO-HIP-studie, het VITAMINE-project en de minor Zorgtechnologie. 

Voor wie?

De cursus is geschikt voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van zorgtechnologie. Dit kunnen ergotherapeuten zijn, maar ook fysiotherapeuten, oefentherapeuten, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers, SPH’ers en eerstelijnspsychologen. Overige zorgprofessionals zijn ook welkom. 

Omvang & accreditatie 

De cursus is door stichting ADAP geaccrediteerd met 9 punten. De cursusomvang bedraagt 1 dag, rondom 9 SBU.
9 SBU bestaat uit:

  • 6 lesuren, 
  • 3 uur voorbereiding aan de hand van een literatuurlijst en een opdracht.

Kosten

€260,- per deelnemer. Inclusief cursusmateriaal, koffie en thee en lunch op de cursusdag. 
Tevens geschikt als incompany cursus en interprofessioneel 

Contact 

Voor vragen over de cursus kunt u terecht bij Irene ten Haaf, coördinator post-HBO Ergotherapie. E-mailadres: posthbo-ergotherapie@hva.nl 

Docenten

Saskia Hofstede

Saskia Hoffstede

Saskia Hofstede is ergotherapeut en werkzaam als seniordocent en programmamanager bij de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast werkt ze op projectbasis in de gezondheidzorg, met als specialisatie community development, zorg & ICT en cliëntgericht werken.

Margriet Pol

Margriet Pol

Margriet Pol  is ergotherapeut en sociaal gerontoloog en werkzaam als docent en onderzoeker bij de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Ze is coördinator van de Post HBO cursus Wonen-op-maat en van de minor Zorgtechnologie. In haar promotieonderzoek onderzoekt ze de toepassing van sensormonitoring bij zelfstandig wonende ouderen.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 12 juni 2017