Hogeschool van Amsterdam

FOCUSGROEPEN IN HET JOODS HISTORISCH MUSEUM

De beleving van bezoekers bij de permanente opstelling Geschiedenis 1600-1900

Evenement

In opdracht van het Joods Historisch Museum doet de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar de beleving van bezoekers bij de permanente opstelling Geschiedenis 1600-1900. Als bezoeker van het museum kunt u een goede bijdrage leveren aan dit onderzoek.

Focusgroepen in het Joods Historisch Museum

Voor het project Tentoonstellingmakers van de 21e eeuw wordt via focusgroepen onderzocht hoe bezoekers de tentoonstelling Geschiedenis 1600-1900 in het Joods Historisch museum ervaren. U krijgt eerst de mogelijkheid om Geschiedenis 1600-1900 te bezoeken. Na uw bezoek zal u, onder leiding van de onderzoekers, in gesprek gaan over de tentoonstelling met andere bezoekers van het museum. In dit gesprek kunt u de ervaringen over het bezoek met elkaar uitwisselen. Uiteraard worden uw antwoorden anoniem en vertrouwelijk behandeld.

Wanneer vindt dit plaats?

Het onderzoek wordt uitgevoerd op:

  • Woensdag 20 december 2017 vanaf 11.15 - 13.30 uur

  • Woensdag 20 december 2017 vanaf 14.00 - 16.30 uur

  • Donderdag 21 december 2017 van 11.15 - 13.30 uur

  • Donderdag 21 december 2017 vanaf 14.00 - 16.30 uur

U kunt zelf kiezen in welke groep u plaats neemt. 

Waar?

Wat krijgt u hiervoor?

Voor uw deelname ontvangt u 20 euro. Deze wordt na afloop van het bezoek met spoed naar u uitbetaald. Uiteraard is het bezoek aan het museum geheel kosteloos en staat tijdens de focusgroep wat eten en drinken voor u klaar. 

Interesse? 

Meld u aan via het digitale formulier!

Bij vragen kunt u mailen naar Guusje Hallema, g.hallema[at]hva.nl