Hogeschool van Amsterdam

Sportzorg

Bewegen is gezond. Toch lopen sporters in Nederland jaarlijks gemiddeld 3,6 miljoen blessures op. Dat kost de samenleving veel tijd én geld. Het lectoraat Sportzorg doet toegepast onderzoek naar de aard, omvang, risicofactoren en behandeling van sportblessures.

Het lectoraat Sportzorg bestaat uit twee onderzoekslijnen: Fit to Play en Return to Play. De onderzoekslijn Fit to Play focust op het voorkomen van blessures en overtraining bij sporters. Centraal staat het optimaliseren van hun fysieke conditie. Door middel van inspanningsmetingen en vragenlijsten monitoren onderzoekers de lichamelijke en psychische gezondheid van sporters. Bij een dreigende blessure of overtraining geeft het onderzoeksteam advies aan de coaches over het aanpassen van de trainingsintensiteit. 

Onderzoekslijn Return to Play

Hoe herstelt een sporter zo snel mogelijk van een blessure? Binnen Return to Play onderzoekt het lectoraat de effectiviteit van verschillende behandelmethodes. Het onderzoeksteam ontwikkelt richtlijnen voor fysiotherapeuten, sportartsen en coaches bij de behandeling van blessures. De richtlijnen helpen behandelaars te bepalen of een sporter weer blessurevrij en wedstrijdfit is. 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 8 juni 2017