Hogeschool van Amsterdam

Masterclass Positieve Leefstijlverandering

Cursus

Een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. De gedragsverandering die hiervoor nodig is, blijkt voor veel mensen een flinke uitdaging. Deze masterclass Positieve Leefstijlverandering biedt inzichten en handvatten om een leefstijlverandering te stimuleren en mensen daarbij te ondersteunen.

Groente fiets

Hoe zorg je dat mensen zich bewust worden van hun leefstijl en hoe motiveer je ze tot een verandering? Waarom zouden mensen willen veranderen? Hoe draagt een leefstijlverandering bij aan een positieve gezondheid? De masterclass Positieve Leefstijlverandering is bedoeld voor iedere professional die werkt in gezondheid, zorg en welzijn en mensen wil helpen bij het veranderen van leefstijl.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 13 maart 2018