Hogeschool van Amsterdam

Cursus herintreden in de diëtetiek

Cursus

Heb je (ooit) wel je diploma als diëtist behaald, maar heb je onvoldoende (recente) werkervaring en/of heb je je onvoldoende deskundigheidsbevorderende activiteiten gedaan, dan is deze cursus geschikt als eerste stap om weer in het Kwaliteitsregister te komen.

Herintreden tot dietist
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 17 oktober 2017