Hogeschool van Amsterdam

Ondernemen in een 'Connected World'

De onderzoekslijn Ondernemen in een ‘Connected World’ wordt ingevuld door het lectoraat Digital Commerce.

Binnen het lectoraat neemt onderzoek naar de adoptie en gevolgen van nieuwe internettechnologieën een prominente plaats in. Dit onderzoek heeft betrekking op het business model van MKB-ondernemingen in het algemeen en van de detailhandel en aanverwante diensten in het bijzonder. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de impact en rol van online ondernemen voor het business model in andere sectoren, waaronder de horeca, beurzen en evenementen, en zakelijke diensten. Deze onderzoekslijn richt zich primair op het opleidingencluster Marketing, Sales & Trade en secundair op de clusters Internationaal (International Business School) en Finance & Accounting.

Gepubliceerd door  CAREM 3 oktober 2017