Hogeschool van Amsterdam

“Professionele teams en kwaliteit van werk”

Workshop

Als onderdeel van het congres "De Economie van de Toekomst" vindt de volgende workshop plaats: “Professionele teams en kwaliteit van werk”. Door Daniel van Middelkoop (Senior onderzoeker gedifferentieerd HRM).

Professionals bepalen in grote mate de kwaliteit van werk. Ze functioneren in een complexe en dynamische omgeving en worden geconfronteerd met steeds complexere vraagstukken. Dat doen ze niet alleen: de expertise en rollen van professionals komen samen in teams waar in samenwerking naar een oplossing voor die vraagstukken wordt gezocht. Ze proberen kwaliteit te leveren in complexe organisaties waarin de noodzaak tot beheersbaarheid kan botsen met de wens tot autonomie van professionals. Ontwikkelingen binnen organisaties en op de arbeidsmarkt leiden tot een veranderende kijk op en invulling van het (toekomstige) werk van professionals. In veel organisaties ervaren teams een beperkte professionele ruimte, wat op haar beurt het collectief handelingsvermogen beperkt. Het gevolg is dat de aandacht voor en verwachtingen betreffende professionele teams groot zijn, maar dat in de praktijk concepten als autonome, zelfsturende of resultaatverantwoordelijke teams moeilijk vorm krijgen. In deze sessie worden casestudies en praktijkervaringen in verschillende sectoren onder de loep genomen.

Aanmelden voor deze workshop als HvA medewerker

Aanmelden voor deze workshop als externe kan via een mail aan a.e.van.der.steen@hva.nl

ZAAL: 0.030

Fraijlemaborg 133

1102 CV Amsterdam

Gepubliceerd door  CAREM 25 september 2017