Hogeschool van Amsterdam

“10K-Incubator”

Workshop

Als onderdeel van het congres "De Economie van de Toekomst" vindt de volgende workshop plaats:“10K-Incubator” Door Ingrid Wakkee (Lector Ondernemerschap) en Bart van Grevenhof (Programma manager 10K en zelf HES alumnus).

Stimuleren van startups
De HvA wil jonge startende ondernemers graag stimuleren en heeft daartoe speciaal het 10K programma bedacht. Hiermee kunnen starters die een mooi idee willen realiseren een plek bij de 10K-Incubator veroveren in de Amsterdam Venture Studio in het Wibauthuis. Tijdens het 10K-Incubator programma gaan starters een programma volgen met coaching, meetings en uiteraard ook veel zelf werken aan hun eigen idee en om impact te maken.


Het 10K programma is gericht op het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap op de HvA. Tijdens deze sessie willen we met het publiek brainstormen over hoe “de verbindingen tussen de generaties” tot stand te brengen. Enerzijds om alumni te laten profiteren van de innovatieve denkkracht van student-ondernemers, en anderzijds om de studenten te linken aan de alumni bijvoorbeeld via mentor-rollen binnen het 10K programma.


Zie ook http://www.hva.nl/ondernemerschap/ondernemen/10k-incubator/10k-pre-incubator.html

Aanmelden voor deze workshop als HvA medewerker

Aanmelden voor deze workshop als externe kan via een mail aan a.e.van.der.steen@hva.nl

ZAAL: 0.022

Fraijlemaborg 133

1102 CV Amsterdam

Gepubliceerd door  CAREM 25 september 2017