Hogeschool van Amsterdam

Opening: Week van de Opvoeding

Buiten de lijntjes kleuren

Evenement

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf en kan best lastig zijn. Ongeveer een kwart van de ouders maakt zich wel eens zorgen over de opvoeding en de helft hiervan voelt zich regelmatig tekortschieten. Soms zitten de oplossingen in onverwachte hoek en loop je daar tegenaan door ‘out of the box’ te denken en ‘buiten de lijntjes’ te kleuren. Want iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal en eigen behoeften, niemand hoort in een hokje.

WvdO

Maandag 2 oktober, 14:30 – 17:00 uur Kohnstammhuis

Samen met de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Pedagogiek organiseert het Nederlands Jeugdinstituut een inspirerend programma waarin docenten, studenten en professionals kennis uitwisselen en met elkaar in debat gaan over opvoeden en ouderschap. We sluiten de middag af met de uitreiking van de Bert Prinsenprijs

De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals en kleurt dit jaar buiten de lijntjes. Zo staat ook de opening in het teken van het thema; wat betekent voor jou ‘buiten de lijntjes’ kleuren?

Programma

In een interactief programma wisselen sprekers elkaar af over actualiteit op het gebied van opvoedondersteuning, de internationale ontwikkelingen en ouderschap. Daarnaast komen aan het woord: studenten, Bert Prinsen zelf en de meest belovende jonge professional met een vernieuwend initiatief op het gebied van opvoedondersteuning.

  • 14.00     Inloop met koffie en thee
  • 14.30     Welkom en inleiding
  • 14.40     Caroline Vink (senior beleidsadviseur NJi): Opvoedingsondersteuning: internationale ontwikkelingen
  • 14.55     Nick van Deudekom, ouderschapscoach: Over ouderschap
  • 15.10     Speelkwartier  (thee en koffie pauze)
  • 15.30     Interactief programmaonderdeel
  • 15.45     Presentatie student pedagogiek
  • 15:55     Muzikaal intermezzo
  • 16.00     Uitreiking Bert Prinsen Prijs
  • 16.30     Officiële opening van de landelijke Week van de Opvoeding gevolgd door netwerkborrel

Kom je ook?

Zoals alle evenementen bij FLOOR is ook dit event gratis. Meld je aan en weet zeker dat je een plek hebt!

Gepubliceerd door  FLOOR 29 september 2017