Hogeschool van Amsterdam

Brandende kwesties #10

Voor elkaar zorgen... Wat is daar nu erg aan? - mythen en feiten rond de 'participatiesamenleving'

Evenement

Maandelijks interactief college over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Dit keer door Rick Kwekkeboom, lector Community Care.

Brandende kwesties: maandelijks college over actuele maatschappelijke issues door lectoren van het HvA kenniscentrum Armoede en Participatie.

Brandende Kwesties #10

Serie interactieve colleges vanuit het HvA kenniscentrum AKMI

Dinsdag 6 juni, 18.00 - 19.00 uur, FLOOR-tribunes centrale hal Kohnstammhuis

Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA organiseert maandelijks een interactief college over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Dit keer door Rick Kwekkeboom, lector Community Care.

Voor elkaar zorgen... Wat is daar nu erg aan? - mythen en feiten rond de 'participatiesamenleving'

In de plannen van de overheid en het aanbod van zorginstellingen wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van informele zorg: hulp van mantelzorgers, vrijwilligers of buurtgenoten. Dit leidt tot de maatschappelijke discussie over het verdringen van professionele zorg, verschraling van het zorgaanbod en een niet te verantwoorden beroep op burgers. Rick Kwekkerboom, Lector Community Care laat in haar inleiding aan de hand van cijfers en verhalen van mantelzorgers en vrijwilligers zien dat zorgen voor een ander niet alleen voor velen vanzelfsprekend is, maar ook vaak door zowel zorggevers als ontvangers de zorg als een rijkdom wordt ervaren. Negatieve toonzetting over de ‘participatiemaatschappij’ doet geen recht aan de zorgzaamheid van de samenleving én gaat voorbij aan de taak van professionals beter met de informele zorgverleners samen te werken.

Programma

17.30 uur: inloop
18.00 uur: start college
19.00 uur: netwerkborrel

Kom je ook?

Zoals alle evenementen bij FLOOR is ook de reeks Brandende Kwesties gratis. Meld je aan en weet zeker dat je een plaatsje hebt!

Over AKMI

AKMI maakt deel uit van de faculteit Maatschappij en Recht en voert praktijkgericht onderzoek uit dat bijdraagt aan verbetering en innovatie van de beroepspraktijk. De onderzoeken worden uitgevoerd binnen de negen lectoraten van de faculteit, elk met een eigen specialisme. Beluister ook de radiocolleges van Amsterdam FM en de Hogeschool van Amsterdam, waar academici, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, ondernemers en studenten in gesprek gaan over stadsvraagstukken.

Radiocolleges Amsterdam Leeft van AmsterdamFM

Gepubliceerd door  FLOOR 1 juni 2017