Hogeschool van Amsterdam

Inschrijfdeadline 15 januari door afschaffing centrale loting

7 dec 2015 00:00 | Studentenzaken

Het ministerie van OCW heeft in november de hogescholen en universiteiten geïnformeerd over de nieuwe regels die gelden voor opleidingen met een numerus fixus met ingang van het studiejaar 2017-2018.

Belangrijkste wijzigingen zijn dat de centrale loting uitgevoerd door DUO wordt afgeschaft en dat de landelijke inschrijfdeadline voor numerus fixus opleidingen 15 januari wordt, om daarna mee te kunnen doen aan de selectieprocedure. 

De consequentie is dat de tijd om een keuze te maken nog korter wordt. Deze inschrijfdeadline is van belang voor de huidige voorexamenleerlingen én examenleerlingen die volgend jaar een tussenjaar willen nemen. Deze inschrijfdeadline is overigens ook vermeld in de brief die alle eindexamenkandidaten van minister Bussemaker hebben gekregen begin november.

De selectieprocedure zal in de meeste gevallen plaatsvinden in februari en maart. De uitslag van de selectie wordt op 15 april via Studielink bekend gemaakt. Ook dit is een landelijk vastgestelde datum. Kandidaten die een plaatsingsbewijs krijgen, hebben vervolgens 14 dagen de tijd om de plaatsing te accepteren.

Meer nieuws over dit onderwerp volgt in de volgende nieuwsbrief van 15 februari 2016.