Hogeschool van Amsterdam

Speelvoorzieningen

Project

Vanaf februari 2014 is het project Speelvoorzieningen opnieuw van start gegaan. Dit project is door de voorgaande studenten van de minor Stedelijke Vernieuwing met succes afgerond (toegespitst op de Wildemanbuurt) en heeft een vervolgproject opgeleverd (toegespitst op de Confuciusbuurt). Wat dit project zo bijzonder maakt, is dat het wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende partijen en disciplines van de HvA.

Speelplekken in beeld
  • Periode: februari 2014 – juni 2014
  • Onderwerp: Burger, Bestuur & Samenleving, Lokale Gebiedsontwikkeling en Jeugd & Educatie
  • Aantal Studenten: 6
  • Opleiding: 3 minor ASV (1 Bouwkunde, 2 Tuin en Landschapsinrichting), 3 Ergotherapie
  • Onderwijsprogramma: Minor/project
  • Studiejaar: 3
  • Stadsdeel/Buurt: Amsterdam Nieuw-West
  • Opdrachtgever: Stadsdeel Nieuw-West en GGD
  • Doelstelling: het monitoren van het huidige gebruik van twee speeltuinen en het op basis hiervan ontwerpen van nieuwe speeltuinen.

(Beoogd) resultaat: • Een monitoringsrapport, waarin de resultaten zijn verwerkt van de monitor van de speelplekken in de Confuciusbuurt en de Wildemanbuurt.  • Een participatie-dag met een bijbehorend participatierapport. In dit rapport is de voorbereiding en een verslag van de dag beschreven. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor de speelplekken.  • Twee ontwerpen voor de twee speelplekken in de Confuciusbuurt. Deze worden op twee A1 posters verbeeld. Bij de tweede participatiedag kan er door de buurtbewoners een keuze worden gemaakt voor het uiteindelijke ontwerp van de twee speelplekken. 
Opdrachtomschrijving: De studenten van de opleiding Ergotherapie komen met een andere kijk dan de creatieve Atelier Stedelijke Vernieuwing-studenten die op de BOOT werken. Als team wordt er veel gebrainstormd en gekeken naar een vernieuwende manier om buurtparticipaties uit te voeren. Het doel is om de buurtbewoners meer te betrekken bij het inrichten van hun wijk en de kinderen bij hun speelplek. Tijdens de fases die doorlopen worden is er een actieve samenwerking tussen de studenten, het tuinstadhuis (stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam) en de GGD. 

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015