Hogeschool van Amsterdam

De Keukentafel

Project

De Keukentafel is een multidisciplinair programma waarbij studenten van de opleiding Pedagogiek 15 weken lang ondersteuning bieden aan een gezin. Er wordt gefocust op het creëren van een goede thuis-leeromgeving en op (schoolse) vaardigheden.

Schoolwerkondersteuning

De eerste weken staan in het teken van het ondersteunen van het kind. De student stelt samen met de ouders en het kind leerdoelen op en er wordt gekeken naar hoe de ondersteuning wordt ingericht. Daarna gaan de ouders meer participeren in het programma en is het de bedoeling dat de ouder geleidelijk de rol van de student overneemt. Het creëren van een goede thuis-leeromgeving vraagt echter om meer dan alleen helpen met schoolwerk. Het gaat in deze context om het gezinsleven in zijn geheel. In het programma De Keukentafel wordt het gezin vanuit deze brede invalshoek begeleid door studenten uit verschillende faculteiten in samenwerking met de basisscholen en diverse organisaties uit de wijk. Door deelname aan De Keukentafel is er uitzicht op een verhoogde ouderbetrokkenheid en krijgt het leren thuis een plek.  Tevens kunnen binnen het programma thema’s zoals armoede, laaggeletterdheid, gezondheid, werkgelegenheid, maatschappelijke participatie et cetera aan bod komen in samenwerking met studenten van de verschillende faculteiten van de HvA.

In totaal doen er per studiejaar gemiddeld 45 eerstejaarsstudenten van de opleiding Pedagogiek mee aan De Keukentafel. Deze eerstejaarsstudenten worden op hun beurt begeleid door derdejaarsstudenten die, in het kader van hun derdejaars stage, tien maanden lang bij BOOT werkzaam zijn. Hiernaast zijn er minor- en afstudeerstudenten actief bij een onderdeel van De Keukentafel.

Keukentafel Nieuw-West

In stadsdeel Nieuw-West werkt De Keukentafel samen met de verschillende basisscholen en het Ouder- en Kindteam uit Amsterdam Nieuw-West. Zij selecteren de gezinnen en melden hen aan. Binnen De Keukentafel Nieuw-West doen minor- en afstudeerstudenten, in samenwerking met Urban Education, onderzoek naar de ontwikkeling van het kind, de betrokkenheid en de zelfredzaamheid van de ouders en het creëren van een leeromgeving binnen het gezin. Er wordt gekeken in welke mate het programma bijdraagt aan de ontwikkeling van ouders en kinderen om tot een goede leercultuur te komen. In studiejaar 2014-2015 is het onderzoek gestart. In totaal (gemeten over twee jaar) participeren 120 gezinnen en 60 studenten in het onderzoek.

Keukentafel Zuidoost

In Zuidoost wordt De Keukentafel in studiejaar 2015-2016 aangeboden aan leerlingen van groep 3 t/m 6 van de drie basisscholen in het gebied Kortvoort. Dit wordt in samenwerking met het project Leerlab Zuidoost van Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO) opgezet. De scholen die in dat gebied deelnemen, zijn de Blauwe Lijn, Crescendo en Onze Wereld. Er wordt onderzoek gedaan door afstudeerders naar mogelijke beschermende en belemmerende factoren voor een succesvolle schoolloopbaan van de kinderen van de deelnemende gezinnen in Amsterdam Zuidoost en naar de samenwerking tussen De Keukentafel en Leerlab. In 2015-2016 zullen er 10 studenten van de opleiding Pedagogiek participeren en zij zullen 20 gezinnen ondersteunen.

Informatie

In september 2016 start de volgende ronde van De Keukentafel in beide stadsdelen. Wilt u meer weten over het programma, heeft u interesse in deelname of weet u een gezin dat geschikt is om deel te nemen aan De Keukentafel, vraag dan meer informatie aan via  keukentafel@hva.nl.

Gepubliceerd door  BOOT 10 oktober 2016