Hogeschool van Amsterdam

Archiefassistent : Basismodule Thuis in het archief

Workshop

Bij 'archief' denken de meeste mensen aan een verzameling oude documenten en die omschrijving is in het dagelijks leven voldoende. Als medewerker dienstverlening, depot of studiezaal bij een stadsarchief, historisch centrum of archiefbewaarplaats werkt u dag in dag uit met archieven en moet u precies weten waarom het gaat.

Programma

Waarin onderscheidt archief zich eigenlijk van een bibliotheek of een collectie oude kaarten of een andere verzameling? In deze basismodule komen vragen aan de orde als:

    Wat verstaan we precies onder archief?
    Waarvoor dienen archieven?
    Waarom bewaren we sommige documenten wel en andere niet?
    Hoe ziet het archiefbeheer er in vogelvlucht uit?

De studenten maken kennis met alle aspecten van archieven: van verwerven van archieven tot toegankelijk maken en beschikbaarstellen, bewaren en behouden van archieven, een kort overzicht van regelgeving voor archieven en de organisatie van het openbaar archiefwezen in Nederland.

Data

  • Woensdagen
  • 12, 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober, 7 november 2018.

  • Tijden: 13.30-16.30 uur

Basismodule

Thuis in het archief is de verplichte basismodule van de opleiding Archiefassistent.

Docent

Docent is Fifine Kist, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam | Archiefschool.

Kosten

De module kost 525,- euro.

Studiebelasting

Een module bestaat over het algemeen uit acht lessen, verdeeld over een periode van tien weken. De gemiddelde studiebelasting per module is: 

  • 24 contacturen (8 lessen van 3 contacturen) 
  • 24 uren voorbereiding (gemiddeld voor de gehele module)
  • 4 uren voor de eindopdracht of eindtoets

Diploma

Het diploma Archiefassistent geeft aan dat de archiefassistent archivistische basiskennis en vaardigheden heeft verworven. De archiefassistent is in staat om taken op het gebied van dienstverlening en archiefbeheer in een breder kader te plaatsen. Hij voert zijn werk zelfstandig en servicegericht uit, met respect voor het archiefmateriaal dat hij beheert en beschikbaar stelt.

Toelatingseisen: werkzaam bij een archiefdienst

De opleiding Archiefassistent heeft een duidelijke instroomeis: de studenten dienen te werken bij een archiefdienst (gemeentearchief, stadsarchief of historisch centrum) of een erfgoedinstelling, die historische archieven beheren. De student Archiefassistent heeft een contract van minimaal 16 uur per week, als werknemer, als vrijwilliger of stagiaire of is gedetacheerd vanuit een re├»ntegratiebureau.   

De opleiding Archiefassistent en archiefpraktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Per instelling kunnen maximaal twee medewerkers deelnemen aan een module. De opleiding is op mbo-niveau.

Voor alle duidelijkheid: de opleiding Archiefassistent is niet bedoeld voor medewerkers post en archief van bedrijven of overheden.

Leslocaties

De opleiding Archiefassistent wordt op verschillende plaatsen gegeven, overwegend in Amsterdam. Daarnaast wordt per module een of twee werkbezoeken aan een archiefinstelling gebracht. De locaties worden tijdig bekend gemaakt.

De huidige leslocaties zijn:

  • Benno Premselahuis (Hogeschool van Amsterdam)
  • Theo Thijssenhuis (Hogeschool van Amsterdam)
  • Aristo Zalen Amsterdam
Gepubliceerd door  Archiefschool 18 mei 2018