Hogeschool van Amsterdam

Archiefassistent: module Materiële zorg

Workshop

Archieven zijn aan verval onderhevig. Om ze duurzaam te kunnen bewaren, worden ze geconserveerd en zonodig gerestaureerd.

Programma module 


Als archiefassistent gaat u dagelijks om met veelsoortige archiefstukken en bent u mede verantwoordelijk voor hoe er met de bescheiden wordt omgesprongen.
U geeft bezoekers aan de studiezaal advies over de juiste omgang met de aangevraagde stukken. 
U let op de materiële staat van de archieven en hun verpakking en zorgt voor de juiste conservering van archiefstukken. 
U leert behoudsproblemen te herkennen en krijgt kennis van verschillende soorten gegevensdragers, zoals perkament, papier, microfilm, cd-rom, digitaal.
U leert diverse soorten schade aan archiefmateriaal (her)kennen en hoe u die kunt voorkomen. 
Voor het duurzaam bewaren van archieven is een goed depotbeheer noodzakelijk. In deze module leert u welke wetten en regels, procedures en activiteiten ervoor zorgen dat de materiële staat van de documenten gewaarborgd blijft.

Data

 

  • 7 woensdagen van 9.30 - 12.30 uur
  • Nieuwe data volgen z.s.m. (start april/mei 2018)
Gepubliceerd door  Archiefschool 27 september 2017