Hogeschool van Amsterdam

Privacybescherming en archiefdienst

Cursus

Hoe archiefdiensten omgaan met openbaarheid, informatiebeveiliging en privacy, is ingekaderd door de Archiefwet en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De werkwijze is niet eenvoudig in een wereld waarin het digitaal delen van informatie vlotter gaat dan ooit tevoren en openheid vanzelf lijkt te spreken.

De openbaarheid van informatie en de ordelijke toegang tot informatie wordt bij archiefdiensten afgeremd door wettelijke eisen die de persoonlijke levenssfeer beschermen. De Wbp strekt zich ook uit tot archieven. Tussen archiefdiensten bestaan opmerkelijke verschillen in navolging van de wetgeving, van een uiterst strikte interpretatie tot een meer soepele omgang.

Cursusopzet

Deze cursus verschaft u de basiskennis voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens van nog levende personen en met bijzondere persoonsgegevens. Met gebruik van voorbeelden uit de eigen praktijk. Na afloop is de deelnemer in staat om regels omtrent persoonsgegevens op te stellen voor de eigen organisatie (archiefdienst, historisch centrum, erfgoedinstelling). 

Doelgroep 

De cursus is gericht op medewerkers van archiefdiensten, historische centra en erfgoedinstellingen, die betrokken zijn bij openbaarheid, privacy en informatiebeveiliging. 

Data 

  • Dinsdagen 6 en 20 maart 2018
  • Tijden: 9.30 - 16.30 uur

Docent 

Maaike Lulofs en Tjeerd Schiphof. Maaike is werkzaam als docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Tjeerd is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam.

Kosten

€ 900,- (incl. studiemateriaal en begeleiding)

Gepubliceerd door  Archiefschool 27 juni 2017