Hogeschool van Amsterdam

Master Class: Operational Processes in Aviation (In-company training for CGI)

Cursus

The Master Class: Operational Processes in Aviation was developed by the Aviation Academy (Amsterdam University of Applied Sciences) to support the management of CGI and its partners.

-

Naast de 2 basislezingen zullen er 4 verdiepingsmodules worden gegeven, waarbij de groep bij aanvang van de cursus zal kiezen uit de volgende 8 modules:

1.      Veiligheid en Human Factors. Inzicht in het veiligheidsdenken binnen de luchtvaart sector en hoe dit het functioneren van de luchthaven beinvloedt, begrip van verschillende veiligheidsmodellen, begrip van de rol van de mens, interactie tussen de mens en andere elementen in het luchtvaartsysteem, just culture.

2.      Mainport functie: knooppunt van belangrijke transportroutes en het belang voor de regionale economie, relatie tussen luchthaven en omgeving en het belang van connectiviteit. Invloed op (in)directe werkgelegenheid, en vestigingskeuze van bedrijven.

3.      (IT) security. De beveiliging op en rond luchthavens, wat is een optimaal beveiligingsconcept. Afweging van juridische, maatschappelijke, politieke, bedrijfseconomische en organisatorische belangen.  Invloed op capaciteit en beleving van luchtvaart versus andere modaliteiten

4.      Systemen en besturing : systemen die de partijen in de luchtvaartketen gebruiken om processen te sturen, optimalisatie van de afhandeling van vliegtuigen. SESAR zet sterk in op deze ontwikkeling onder meer door het Airport Operations Center en System Wide Information Systems.

5.      Capaciteit en simulatie: wat is luchthavencapaciteit en waardoor wordt het beinvloed? Wat zijn de capaciteitsstromen (passagiers, vracht, vliegtuigen, etc), hoe kunnen deze gesimuleerd en geoptimaliseerd worden. Hoe kunnen we simulatie en optimalisatie technieken gebruiken in de 24 uurs operatie en dagelijkse sturing van operationele processen

6.      Kennis van de businessmodellen van de belangrijkste stakeholders op een luchthaven. Welke diensten worden aangeboden, wat is de positionering in de markt, hoe worden de activiteiten gefinancierd en wat is het winstoogmerk van deze organisaties? Wat is de invloed hiervan op de benutting van de capaciteit van het luchtvaartsysteem, de operationele processen en de onderlinge samenwerking? Welke onderlinge afhankelijkheid is er tussen de business modellen van de spelers in de luchtvaartketen en hoe bepaalt dit het gedrag van deze spelers naar elkaar toe

7.      Transitie van de luchtvaart sector (enterprise transformation). Omgaan met veranderingen in processen op een luchthaven: wat is een multi stakeholder benadering, welke vormen van samenwerking zijn vereist om tot gedragen oplossingen te komen, Het managen van transities: hoe veranderingen samen met andere kernspelers door te voeren; het belang van het herkennen van cultuur, en werkwijze van organisaties; en (dus) de noodzaak tot ontwikkelen van soft skills. Met name het belang van legacy is in luchtvaart erg groot; keuzes voor infrastructuur, regelgeving en techniek in het verleden hebben grote invloed op de vrijheidsgraden vandaag om nieuwe oplossingen te vinden en te implementeren.

8.      Overheid en besluitvorming: verschillende overheidsorganen en de rol van de overheid in de luchtvaartsector. De overhead heeft nog steeds een dominante rol in luchtvaart, zowel regionaal, national als internationaal. Ontwikkeling van luchtvaart is wereldwijd en global, terwijl de besluitvorming rond luchthavens lokaal is. Hoe gaan we om met deze global-local paradox.

Course dates in 2017: 

19 and 26 October, 9 and 23 November, 7 and 19 December
Course time: 17:00-21:00


For further information please contact:

Sanne Koopman-van Dorp
T: +31 (0)6 3062 7750
E: m.j.dorp@hva.nl

24 januari 2018