Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

Pastoraat, Kriterion en ASVA
Home separator Studeren aan de HvA separator Naast je studie separator Pastoraat, Kriterion en ASVA

Pastoraat, Kriterion en ASVA

Studentenpastoraat

Religie en levensbeschouwing zijn niet weg te denken uit onze moderne maatschappij noch uit het publieke debat. Wie studeert, verhoudt zich tot al die mensen en meningen en tot zijn of haar eigen achtergrond. Het Studentenpastoraat is een uitgelezen plaats hier verder over na te denken en met anderen over te praten. Het Studentenpastoraat verbindt, daagt uit, stimuleert en helpt waar nodig. je kunt bij het studentnepastoraat terecht voor een persoonlijk gesprek, deelname aan een rouwgroep en andere activiteiten die in de loop van het jaar bekend gemaakt worden.

De studentenpredikanten Ranfar Kouwijzer (06 1385 5156) en Riekje van Osnabrugge (06 2111 5454) organiseren in samenwerking met studievereningen, studentenverenigingen, kerken en andere organisaties debatten, evenementen, reizen en bijeenkomsten voor studenten van 18-30 jaar en zijn beschikbaar voor vertrouwelijke gesprekken.

Samenwerken

Studeer je in Amsterdam en organiseer je een activiteit op het gebied van levensbeschouwing dan zijn wij misschien een interessante partner. Het Studentenpastoraat beschikt over een breed netwerk in de werelden van het hoger onderwijs, de kerk en de media. We hebben toegang tot gebouwen, fondsen en expertise en we steunen graag initiatieven die opkomen uit studenten.

Heb je plannen voor een symposium, een maaltijd, een bijbelstudie of iets anders en zoek je ondersteuning, neem dan contact op met de studentenpredikanten: Ranfar Kouwijzer (06 1385 5156) of Riekje van Osnabrugge (06 2111 5454).

studentenpastoraatSocial Media

Bureau Studentenpastoraat
Nieuwe Keizersgracht 1A
1018 DR Amsterdam
Telefoon: 020 535 37 06
studentenpastoraat@protestantsamsterdam.nl
Website Studentenpastoraat
Facebook
Twitter

SOSS Kriterion

SOSS Kriterion is in november 1945 opgericht door een aantal studenten uit het studentenverzet met de doelstelling om door middel van werkprojecten voor studenten fondsen te genereren, waarmee de studie bekostigd kon worden. Tegenwoordig biedt Kriterion studenten en andere belangstellenden de mogelijkheid om een idee voor een onderneming te presenteren en zo mogelijk, met begeleiding verder te ontwikkelen.

Op dit moment exploiteert de stichting drie werkprojecten, te weten de bioscoop aan de Roeterstraat (zie www.kriterion.nl – de feitelijke exploitatie daarvan vindt plaats door de Vereniging Onderlinge Studentensteun Kriterion), een benzinestation op Zeeburg (zie
www.shellkriterion.org) en een Kinderoppascentrale (zie www.oppascentralekriterion.nl).

Momenteel richten wij ons op het initiëren van nieuwe werkprojecten voor studenten. Studenten kunnen zelf met plannen komen en deze indienen bij de stichting. Wanneer het plan haalbaar is en een aantal studenten wil de schouders eronder zetten, dan zorgt de stichting voor ondersteuning bij de realisatie. De voorwaarden en wijze van aanmelden zijn op de volgende site terug te vinden: www.kriterion.org.

ASVA

De ASVA Studentenunie is een studentenvereniging voor en door studenten in Amsterdam. De ASVA heeft een lange geschiedenis met woeste en minder woeste tijden die terug gaat tot 1945.

De ASVA is geworden tot een algemene vereniging voor alle studenten in Amsterdam, die op allerlei verschillende manieren zorgt voor een leuke studententijd die ook nog goed verloopt. De ASVA doet dat op een concrete manier door middel van een Kamerbureau, een Rechtsbureau, een Bijlesbureau en het ASVA Fietsenplan.
Verder behartigt de ASVA de belangen van de Amsterdamse student door op verschillende niveaus mee te praten. Met het College van Bestuur van de UvA en HvA praat de ASVA over het onderwijs en de faciliteiten. Het Onderzoeksbureau doet continu onderzoek naar actuele onderwerpen op het gebied van studenten en studeren. Daarnaast ondersteunt de ASVA de studie- en studentenverenigingen en lobby’t de unie bij de gemeente over bijvoorbeeld de aanpak van het kamertekort. Tenslotte organiseert de ASVA diverse cursussen op het gebied van medezeggenschap, besturen en journalistiek.
Buiten alles wat de ASVA organiseert, is er voor iedereen de mogelijkheid om zijn eigen ideeën samen met de bond te ontplooien. Je zou de unie dus kunnen zien als een belangenbehartigende en faciliterende studiegezelligheidsvereniging.

ASVA studentenunie
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam
020 – 622 5771
Website: www.asva.nl
Twitter: twitter.com/asvastudentunie
Facebook: www.facebook.com/pages/ASVA-studentenunie/128869473821730