Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

Juridisch

Juridisch

Op deze pagina wordt informatie gegeven over de regels die gelden voor (aankomende) studenten, extraneï en cursisten van de Hogeschool van Amsterdam. Niet alleen worden de regels toegelicht, maar er wordt ook vrijwel steeds verwezen naar waar een bepaald onderwerp in de regelgeving is te vinden. Hierdoor wordt de lezer snel en zo volledig mogelijk geïnformeerd.

De informatie op deze pagina is opgesteld door de afdeling juridische zaken en wordt geactualiseerd zodra daar aanleiding toe is. Nadere informatie over deze pagina kan worden ingewonnen bij de afdeling juridische zaken.

Informatie aanvraag website Juridische Zaken
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
tel. 020 – 595 33 74