Hogeschool van Amsterdam

Stagebureau Toegepaste Psychologie

Bij Toegepaste Psychologie leiden we studenten op tot professionals die (wetenschappelijke) kennis van de psychologie kunnen vertalen naar praktisch handelen.

De opleiding kenmerkt zich door een brede psychologische basis in de éénjarige propedeuse, welke vervolgens in de driejarige hoofdfase wordt uitgediept. Praktijkervaring vormt een belangrijke pijler van de opleiding en daarom lopen studenten vanaf het eerste jaar al stage.

Lees meer over de stage in het eerste jaar

Lees meer over de stage in het tweede jaar

Lees meer over de stage in het derde jaar

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 april 2017

Stage lopen bij TP

Verslag Relatiedag 2016