Hogeschool van Amsterdam

Stagebureau Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Het leerproces bij Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) wordt tijdens de verschillende stages opgebouwd. In de eerstejaars stage staat het pedagogisch en muzisch-agogisch werken met een groep centraal.

In het tweede jaar wordt de stage aangevuld met het werken met de SPH-doelgroep. Tot slot wordt in het derde jaar gewerkt in een SPH-hulpverleningssetting. Voor u als stageaanbieder zijn er verschillende mogelijkheden.

Vanaf half september tot juli lopen eerstejaars studenten gedurende het hele studiejaar één dagdeel per week stage, op dinsdag of woensdag, bij een instelling. In de eerstejaarsstage leert de student agogische basisvaardigheden.

Lees verder

Het doel van de tweedejaars stage is dat studenten contacten leren aangaan met één of meerdere cliënten bij wie sprake is van duurzame problemen in het functioneren. Dat kan gaan om problemen in de woon- of leefsituatie of om een dreigende (ontwikkelings)stoornis bij een cliënt.

Lees verder

Vanaf september tot juli lopen derdejaars studenten gedurende het hele studiejaar 30 uur per week stage bij een SPH-hulpverleningssetting.

Lees verder
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 6 juni 2017