Hogeschool van Amsterdam

Stages

Binnen de opleiding SJD zijn er twee momenten waarop studenten starten met hun stage, namelijk in september en in maart. Gedurende 10 maanden werkt de stagiair van maandag tot en met donderdag bij de stagebiedende organisatie. Op vrijdag komt de stagiair terug op school of werkt hij zelfstandig aan de opdrachten die vanuit de opleiding worden versterkt.

 • consulent jongerenloket
 • juridisch, maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk
 • medewerker afdeling Vergunningen bij de gemeente
 • sociaal raadsman of raadsvrouw
 • medewerker sociaal beheer of woonfraude bij een woningbouwcorporatie
 • schulddienstverlener
 • klantmanager Werk en Inkomen
 • medewerker Juridisch Loket
 • casemanager bij een re-integratiebureau
 • medewerker bewindvoering

Voor alle SJD-stages in Nederland geldt dat de stagebiedende organisatie voldoet aan een aantal basisvoorwaarden. De stagebiedende organisatie is een organisatie (non-profit of profit) die:

 • langer dan een jaar op professionele wijze een herkenbare functie binnen het SJD beroepenveld vervult, d.w.z. sociaal juridische dienstverlening uitvoert;
 • meerdere professionals (minimaal 3) met een juridische en/of sociaal agogische achtergrond op hbo-/wo-niveau in dienst heeft;
 • praktijkbegeleiding door een gekwalificeerde, ervaren professional op hbo-niveau c.q. wo-niveau biedt;
 • juridische feedback door een hbo-jurist c.q. een wo-jurist in dienstverband borgt;
 • bereid is de stagiair te beoordelen volgens door de opleiding SJD vastgestelde criteria;
 • een passende taakomschrijving biedt, zodat de stagiair de gelegenheid krijgt te leren en te werken om de SJD-competenties op het vereiste niveau te behalen;
 • voldoende werk en cliëntencontact garandeert om de opleidingscompetenties te ontwikkelen en te behalen;
 • bereid is de bepalingen uit de standaard stage-overeenkomst van SJD te accepteren;
 • de stagiair de mogelijkheid biedt tot het bijwonen van (team)vergaderingen;
 • de stagiair de mogelijkheid biedt zich te verdiepen in de visie, het beleid en de werkwijze van de organisatie;
 • zorg draagt voor een werkplek die voldoet aan de Arbowetgeving.

Vanuit de opleiding SJD wordt een aantal eisen gesteld aan de praktijkbegeleiding. Deze zetten wij voor u op een rij:

 • De praktijkbegeleider is bereid en in staat tot het bieden van inhoudelijke begeleiding gedurende minimaal een uur per week.
 • De bereikbaarheid van de praktijkbegeleider voor de stagiair is gewaarborgd.
 • De praktijkbegeleider is bereid en in staat een bijdrage te leveren aan de competentieontwikkeling van de stagiair.
 • Er is sprake van goede en gegarandeerde hbo-begeleiding.

De opleiding SJD biedt via een cursus deskundigheidsbevordering ondersteuning aan praktijkbegeleiders van bedrijven en organisaties. Kijkt u op de pagina  deskundigheidsbevordering voor meer informatie.

Wilt u een stageplaats aanbieden, download dan het aanmeldingsformulier stage en stuur dit op naar de afdeling Externe Betrekkingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 6 september 2018