Hogeschool van Amsterdam

Deskundigheidsbevordering

Binnen de kaders die de opleiding SJD hanteert ten aanzien van de praktijk en de stages, wil zij via een training deskundigheidsbevordering, ondersteuning bieden aan praktijkbegeleiders van bedrijven en organisaties.

Ook wil SJD een start maken met systematisering en methodisering van de activiteiten die de stagiaire in de praktijk onderneemt. Dit heeft als doel de stagiaire in staat te stellen het werk binnen de organisatie zo goed mogelijk uit te voeren, in nauwe samenhang met het leerproces van deze toekomstige beroepskracht.

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten en loopt parallel aan het stagejaar. In de training wordt met behulp van intercollegiale consultatie, theoretische instructie en praktische werkvormen gericht aandacht besteed aan:

  • condities voor een geslaagde stageperiode
  • benutten van leerstijlen
  • feedback geven
  • begeleidingsgesprekken en coachingstechnieken
  • intervisie
  • omgaan met diversiteit

De training is praktisch en interactief van aard. Elke bijeenkomst wordt gestart met een consultronde in kleine groepen. In elke bijeenkomst staat een thema centraal. De thema’s worden met behulp van oefeningen, rollenspellen, opdrachten en dergelijke gepresenteerd en kort theoretisch onderbouwd.

Cursusdata

18 oktober 2018, 29 november 2018,
14 februari 2019 en 11 april 2019

Tijd 09.30 – 12.30 uur. De laatste bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch en duurt tot 13.30 uur.
Locatie Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, Amsterdam (lokaal volgt)
Coördinatie Margie Kessler (06-2115 8796)
Groepsgrootte 2 groepen van maximaal 12 deelnemers per groep
Voorwaarden voor deelname Stagebegeleiding geven aan SJD-studenten van de Hogeschool van Amsterdam
Bewijs van deelname Als voldaan is aan een actieve participatie en volledige aanwezigheid, volgt aan het eind van de training en bewijs van deelname. 
Kosten Er zijn geen kosten aan deze training verbonden.
Aanmelding

Maximaal 24 deelnemers. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding. Wanneer in de vorige trainingronde plaatsing niet mogelijk was, kunt u voorrang krijgen.

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze training. De eerstvolgende mogelijkheid om u aan te melden voor deze training is augustus 2019.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 6 maart 2019