Hogeschool van Amsterdam

Deskundigheidsbevordering

Informatie cursus deskundigheidsbevordering praktijkbegeleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

Bent u praktijkbegeleider van studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en wilt u uw vaardigheden verder ontwikkelen? Neem dan deel aan de cursus deskundigheidsbevordering praktijkbegeleiding voor praktijkbegeleiders. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten inclusief een reeks begeleide en onbegeleide intervisie bijeenkomsten. De cursus start in oktober 2018.

Gedurende de cursus wordt er gewerkt aan de volgende leerdoelen:

  • De praktijkbegeleider heeft inzicht in verschillende begeleidingsvormen en is in staat deze in de praktijk toe te passen.
  • De praktijkbegeleider heeft inzicht in leerprocessen die van belang zijn binnen praktijkleren.
  • De praktijkbegeleider is in staat betekenisvolle situaties in te brengen en deze samen met andere praktijkbegeleiders om te zetten in praktisch handelen en zo zijn /haar handelingsrepertoire zicht en merkbaar te vergroten.
  • De praktijkbegeleider heeft kennis van leermiddelen die passen bij competentiegericht praktijkleren en weet deze toe te passen in de praktijk.

Voor deze leerdoelen worden de volgende leermiddelen ingezet:

  • 4 werkcolleges, per college wordt een leerdoel behandeld. Elke college eindigt met een kleine kennistoets.
  • 4 intervisiebijeenkomsten die binnen de schoollocatie worden aangeboden 2 begeleid door docenten, 2 onbegeleid. Deze vinden aansluitend op de werkcolleges plaats.
  • Een gezamenlijk ingerichte digitale werkplaats waar men informatie kan plaatsen en inwinnen.

Toelatingsvoorwaarden:

  • Cursist is werkzaam als sociaal werker binnen een door de opleiding gevalideerde stageplaats.
  • Cursist begeleid een derdejaars student voltijd of een tweede-, derde-, vierdejaars deeltijd/duaal student gedurende de cursus.
  • Cursist is bereid voor 4 bijeenkomsten inclusief intervisie en voor een terugkom bijeenkomst naar de Hogeschool van Amsterdam (locatie Wibauthuis) te komen.

Toetsing

De praktijkbegeleider toetst zichzelf met behulp van 360 graden feedback, begin-, tussentijdse- en eindmeting. Het geheel wordt gefiatteerd/bevestigd door de begeleidende docent. De 360 graden feedback wordt geleverd door minimaal 3 factoren (stagiair(s), medecursist en cursist).

Na afronding van de cursus ontvangt de praktijkbegeleider een certificaat. Zie Bewijs van deelname onder het kopje "CURSUSDATA EN PRAKTISCHE ZAKEN".

Kosten

Er zijn aan de cursus geen kosten verbonden. 

Cursusdata

Cursus deskundigheidbevordering  
Donderdag - 18 oktober, 22 november, 13 december 2018 en 17 januari 2019

De terugkombijeenkomst wordt in overleg gepland.

Tijd Van 19.00 uur tot 22.00 uur
Locatie Wibauthuis (WBH), Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Coördinatie

Externe Betrekkingen, stagemwd@hva.nl of 020 - 5954925

Groepsgrootte Maximaal 15 deelnemers per groep (max. 2 groepen)
Voorwaarden voor deelname De cursist begeleidt op het moment van deelname een stagiair van de opleiding MWD, of is in functie als stagecoördinator betrokken bij stagiairs van de opleiding MWD
Bewijs van deelname

Certificaat na behalen eindtoetsing en voldoende deelname (minimaal 3 werkcolleges inclusief intervisiesessies)

Kosten Geen kosten
Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding. Wanneer de vorige cursusronde plaatsing niet mogelijk was, kunt u voorrang krijgen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 oktober 2018