Hogeschool van Amsterdam

Oefentherapie-Mensendieck Stagebureau

Leren gaat het beste in de praktijk. Daarom lopen de studenten van Gezondheid gedurende hun bacheloropleiding een of meer keren een praktijkgerichte stage. Overweegt u een stagiair in uw organisatie een plek te bieden? Met een stageplek geeft u een student de kans zich te ontwikkelen in zijn of haar vakgebied. Tegelijk haalt uw organisatie extra kennis en kunde in huis. Een stage is vooral een uitwisseling tussen opleiding en het werkveld.

Uw rol cruciaal In onze visie zijn stageplaatsen buitenschoolse opleidingsplaatsen. De stageverlener wordt tijdelijk mede-opleider, ofwel praktijkbegeleider. Gedurende de stage hebben de studenten ook nauw contact met de stagebegeleider binnen de opleiding. De verantwoordelijkheid voor het stageproces ligt dus zowel bij de opleiding als bij de praktijkbegeleider.

Wij hebben een uitgebreid netwerk van buitenschoolse opleidingsplaatsen en zijn altijd op zoek naar nieuwe stageplaatsen. Is uw organisatie op zoek naar een stagiair, dan kunt u contact opnemen met één van onze stagebureaus.

Communities of Practice

De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) heeft begin 2017 het bijzonder kenmerk ‘Communities of practice’ toegekend aan de Opleiding Oefentherapie Mensendieck van de Hogeschool van Amsterdam. 

Een community of practice is een leergemeenschap waarin onderwijs, onderzoek en werkpraktijk samenkomen. In onderstaande video wordt toegelicht hoe dit platform voor kennisdeling er in de praktijk uitziet. 

Inventarisatie stageplekken Oefentherapie Mensendieck 2019-2020

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 5 februari 2019