Hogeschool van Amsterdam

Opdracht aanmelden

Stageplaatsen en afstudeeropdrachten voor de opleiding Communication and Multimedia Design kunt u aanmelden via de CMD stagebank; een extern stagesysteem.

 

Studenten gaan zelfstandig op zoek naar een passende stage, doorlopen de sollicitatieronde bij het bedrijf. Als het gesprek positief is verlopen, dienen de studenten een aanvraag tot goedkeuring in bij het stagebureau van de opleiding. Wanneer deze aanvraag tot een goedkeuring leidt, kan overgegaan worden tot de contractprocedure.

Het is belangrijk dat de student met u een stagecontract ondertekent. Vanuit de opleiding hebben wij een stagecontract opgesteld dat als voorwaarde geldt voor een officieel begin van de stage. Mocht u daarnaast nog uw eigen stagecontracten hebben, dan dient de student dit aan de opleiding kenbaar te maken. De opleiding tekent in principe alleen het HvA-contract. Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met het stagebureau: 

Stagebureau CMD
stage-cmd@hva.nl
Stagecoördinator Jos Kok: 06 – 21 15 71 22

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 10 november 2017