Hogeschool van Amsterdam

Stagebureau Communication and Multimedia Design

Studenten Communication and Multimedia Design (CMD) leren interactieve mediaproducten maken, diensten verbeteren en organisaties optimaliseren.

Onze CMD-studenten worden opgeleid voor functies zoals:

  • Front end developer
  • Interaction designer
  • Visual interface designer
  • Contentmanager
  • Projectmanager

Tijdens de opleiding gaan de studenten tweemaal op stage. Een korte stage in het tweede jaar (8-10 weken) en een lange stage (20-25 weken) in het afstudeerjaar. 

CMD-student inschakelen? Bekijk de mogelijkheden.

Het doel van de stages is dat de studenten hun verworven kennis, vaardigheden en houding in de praktijk kunnen brengen en deze kunnen toetsen. Tevens is de stageperiode een goed moment voor de studenten om zich verder te ontwikkelen in één of meer CMD beroepsrollen. 

Goede stagebedrijven zijn bij voorkeur organisaties met vijf of meer vaste medewerkers en actief in het CMD werkveld. Ook moeten onze studenten in deze organisaties zoveel mogelijk kunnen samenwerken met professionals uit hun toekomstige werkveld.
De CMD-student wordt begeleid door een bedrijfsbegeleider met een hbo/wo-achtergrond.

De studenten van onze studievereniging IAM CORE organiseren samen met de opleiding tweemaal per jaar de stagemarkt Stage Diving op de opleiding waar studenten en stagebedrijven elkaar ontmoeten. In een informele setting maken studenten en stagebedrijven via zogenoemde ‘speeddates’ met elkaar kennis. De stagevacature van het bedrijf is hierbij onderwerp van gesprek. 

CMD - internationaal
Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 4 september 2014